Zmluvy
Archív
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
31.10.2023
38/2023 Zhotovenie dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby "Obnova OcÚ a KD"
STAVOPROJEKT s.r.o.
Detail zmluvy 38/2023
Číslo zmluvy 38/2023
Dátum zverejnenia 31.10.2023
Dátum uzavretia 25.10.2023
Názov 38/2023 Zhotovenie dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby "Obnova OcÚ a KD"
Suma 16800 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ STAVOPROJEKT s.r.o.
IČO 31705286
Adresa Jarková 31, 080 01 Prešov
27.10.2023
40/2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie PUPN
Komunálna poisťovňa
Detail zmluvy 40/2023
Číslo zmluvy 40/2023
Dátum zverejnenia 27.10.2023
Dátum uzavretia 26.10.2023
Názov 40/2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie PUPN
Suma 50 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Komunálna poisťovňa
IČO 31595545
Adresa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
26.10.2023
39/2023 Dohoda o aktivačnej činnosti "PUPN"
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 39/2023
Číslo zmluvy 39/2023
Dátum zverejnenia 26.10.2023
Dátum uzavretia 26.10.2023
Názov 39/2023 Dohoda o aktivačnej činnosti "PUPN"
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
IČO 30794536
Adresa Slovenská 87, Prešov 080 28
24.10.2023
Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti
Dobrá obec s.r.o.
Detail zmluvy 37/2023
Číslo zmluvy 37/2023
Dátum zverejnenia 24.10.2023
Dátum uzavretia 15.10.2023
Názov Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti
Suma 20 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Dobrá obec s.r.o.
IČO 53539133
Adresa Švermova 1085/40, Sobrance 07301
24.10.2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Viera Ferková
Detail zmluvy 36/2023
Číslo zmluvy 36/2023
Dátum zverejnenia 24.10.2023
Dátum uzavretia 19.10.2023
Názov Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Suma 24 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Viera Ferková
Adresa Malý Slivník, Furmanec 105
18.10.2023
Zmluva o vykonaní audítorských služieb
Ing. Andrea Lupták, CA
Detail zmluvy 34/2023
Číslo zmluvy 34/2023
Dátum zverejnenia 18.10.2023
Dátum uzavretia 17.10.2023
Názov Zmluva o vykonaní audítorských služieb
Suma 500 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Ing. Andrea Lupták, CA
IČO 42096464
Adresa Lesná 41, Poproč 04424
16.10.2023
Dodatok k zmluve o dielo STAVOPROJEKT, s.r.o. č. 25/2023
STAVOPROJEKT s.r.o.
Detail zmluvy 35/2023
Číslo zmluvy 35/2023
Dátum zverejnenia 16.10.2023
Dátum uzavretia 16.10.2023
Názov Dodatok k zmluve o dielo STAVOPROJEKT, s.r.o. č. 25/2023
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ STAVOPROJEKT s.r.o.
IČO 31705286
Adresa Jarková 31, 080 01 Prešov
20.9.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 33/2023
Číslo zmluvy 33/2023
Dátum zverejnenia 20.9.2023
Dátum uzavretia 20.9.2023
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO 42156424
Adresa Kollárova 8, Trnava 917 02
18.9.2023
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
VaK SERVIS, s.r.o.
Detail zmluvy 32/2023
Číslo zmluvy 32/2023
Dátum zverejnenia 18.9.2023
Dátum uzavretia 18.9.2023
Názov Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
Suma 276 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ VaK SERVIS, s.r.o.
IČO 52110478
Adresa Kuzmányho 5000/1, Poprad 058 01
30.8.2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke pitnej vody
Obec Mošurov
Detail zmluvy 31/2023
Číslo zmluvy 31/2023
Dátum zverejnenia 30.8.2023
Dátum uzavretia 30.8.2023
Názov Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke pitnej vody
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Obec Mošurov
IČO 00690562
Adresa Mošurov 15, 082 67 Terňa
8.8.2023
Zmluva o dielo č. 7 - Vymaľovanie kancelárie obecného úradu
František Havač
Detail zmluvy 30/2023
Číslo zmluvy 30/2023
Dátum zverejnenia 8.8.2023
Dátum uzavretia 1.8.2023
Názov Zmluva o dielo č. 7 - Vymaľovanie kancelárie obecného úradu
Suma 270 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ František Havač
25.7.2023
Zmluva o nájme obecného domu a priľahlého pozemku
Obec Mošurov
Detail zmluvy 29/2023
Číslo zmluvy 29/2023
Dátum zverejnenia 25.7.2023
Dátum uzavretia 25.7.2023
Názov Zmluva o nájme obecného domu a priľahlého pozemku
Suma 67 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Obec Mošurov
IČO 00690562
Adresa Mošurov 15, 082 67 Terňa
25.7.2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Obec Mošurov
Detail zmluvy 28/2023
Číslo zmluvy 28/2023
Dátum zverejnenia 25.7.2023
Dátum uzavretia 25.7.2023
Názov Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Suma 2630 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Obec Mošurov
IČO 00690562
Adresa Mošurov 15, 082 67 Terňa
13.7.2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Obec Fulianka, Spoločný stavebný úrad
Detail zmluvy 27/2023
Číslo zmluvy 27/2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum uzavretia 1.6.2023
Názov Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Obec Fulianka, Spoločný stavebný úrad
IČO 00327034
Adresa Fulianka 3, 082 12 Kapušany
4.7.2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Východoslovenská distribučná a.s.
Detail zmluvy 26/2023
Číslo zmluvy 26/2023
Dátum zverejnenia 4.7.2023
Dátum uzavretia 4.7.2023
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Východoslovenská distribučná a.s.
IČO 36599361
Adresa Mlynská 31, Košice 042 91
30.6.2023
Zmluva o dielo- projektová dokumentácia Obnova OcÚ Mošurov
STAVOPROJEKT s.r.o.
Detail zmluvy 25/2023
Číslo zmluvy 25/2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum uzavretia 30.6.2023
Názov Zmluva o dielo- projektová dokumentácia Obnova OcÚ Mošurov
Suma 16800 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ STAVOPROJEKT s.r.o.
IČO 31705286
Adresa Jarková 31, 080 01 Prešov
30.6.2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov - odpadový softvér
INISOFT s.r.o.
Detail zmluvy 24/2023
Číslo zmluvy 24/2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum uzavretia 29.6.2023
Názov Zmluva o dodávke softvérových produktov - odpadový softvér
Suma 158.40 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ INISOFT s.r.o.
IČO 45234469
Adresa Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
30.6.2023
Protokoly a prílohy k zmluve o pripojení D-COM
DEUS, data centrum elektronizácie územnej samosprávy
Detail zmluvy 23/2023
Číslo zmluvy 23/2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum uzavretia 26.6.2023
Názov Protokoly a prílohy k zmluve o pripojení D-COM
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ DEUS, data centrum elektronizácie územnej samosprávy
IČO 45736359
Adresa Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
8.6.2023
Úpsvar-dodatok č. 1 k dohode č.23/37/054/1886- opatrenie č.2
Obec Mošurov
Detail zmluvy 22/2023
Číslo zmluvy 22/2023
Dátum zverejnenia 8.6.2023
Dátum uzavretia 8.6.2023
Názov Úpsvar-dodatok č. 1 k dohode č.23/37/054/1886- opatrenie č.2
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Obec Mošurov
IČO 00690562
Adresa Mošurov 15, 082 67 Terňa
7.6.2023
Zmluva o dielo č.6/2023 stolárske práce
Stanislav Piskura
Detail zmluvy 21/2023
Číslo zmluvy 21/2023
Dátum zverejnenia 7.6.2023
Dátum uzavretia 1.6.2023
Názov Zmluva o dielo č.6/2023 stolárske práce
Suma 100 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Stanislav Piskura
Adresa Filipínska 142/37, Fintice