Obecné zastupiteľstvo

Starosta: Ing. Ondrej CHLEBUŠ  0903450962
 
Poslanci obecného zastupitelstva:
Ľuboš Čajka   0907129814
Ing. Stanislav Fertaľ  0905645873
Ing. Jozef Feťko   0905276401
Bc. Martin Palenčár   0918562910
Adrián Vertaľ  0907463681


Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovania sťažností  

a) predsedu komisie : poslanec : Adrián Vertaľ
b) členov komisie :    poslanec :Ing.Jozef Feťko
z  odborníkov z radov obyvateľov obce  : Martin Segedy

Komisiu pre kultúru, šport, mládež a sociálne veci
a) predsedu komisie:  poslanec : Bc. Martin Palenčár

b. členov komisie:   poslanec : Ľuboš Čajka

 odborníkov z radov obyvateľov obce : Ing. Blanka Maníková

                                                               Mgr. Martina Bujňáková

                                                               Ing.Mária Feťková