Dokumenty 2014/2015
DátumNázovPopisPríloha
16.05.2021Záverečný účet 2015a351a_Záverečný účet 2015.pdf
16.05.2021Správa audítora 201405a08_Správa audítora 2014.pdf
16.05.2021Výročná správa obce 2014329bc_Výročná správa 2014.pdf
16.05.2021Uznesenia 1 - 5 /20164b64e_Uznesenia 2016.pdf
16.05.2021Uznesenia 13 - 16/201584da0_2015.pdf
16.05.2021Uznesenia č. 11 - 12 / 2015beaee_Uznesenie 11 2015.pdf
16.05.2021Uznesenia č. 6 -9 / 201568b93_Uznesenie 6 2015.pdf
16.05.2021Uznesenia č. 1 - 5 / 2015c5a75_Uznesenie 2 2015.pdf
16.05.2021Uznesenia č.20 - 21 / 2014c7040_Uznesenie 12 2014.pdf
16.05.2021Uznesenia č 16 - 19 / 2014.d02a7_Uznesenie 11 2014.pdf
16.05.2021Uznesenia č. 12 - 15 / 2014e8e39_Uznesenie 8 2014.pdf
16.05.2021Uznesenia č. 9 - 11 / 2014683c7_Uznesenie 6 2014.pdf
16.05.2021Uznesenia č. 1 - 5 / 2014a910a_Uznesenie 1 2014.pdf
16.05.2021Výročná správa obce 2015 str.11-140a0cd_VS 11-14.pdf
16.05.2021Výročná správa obce 2015 str.1-5ebc1f_VS 1-5.pdf
16.05.2021Správa audítora 2015f46fe_Správa audítora 2015.pdf
16.05.2021VZN č. 1/201559741_VZN č. 1 2015 o miestných daniach.pdf
01.01.2015Program rozvoja obce Mošurov na roky 2015-202242241_Program rozvoja obce Mošurov 2015-2022.pdf