Dokumenty 2018
DátumNázovPopisPríloha
16.05.2021VO 2019 -Mošorov rekonštrukcia chodníkov4f084_oceneny vykaz ..vymer c.50001 (1).pdf
16.05.2021VZN obce Mošurov c. 1/2019555bc_vzn 20190001.pdf
16.05.2021OZ Mošurova7753_uznesenia 13,18 20180001.pdf
16.05.2021OZ Mošurov0f000_uznesenie 8 20180001.pdf
16.05.2021OZ Mošurovd54d4_uznesenie 7A 2018.pdf
16.05.2021OZ Mošurov613d4_uznesenie 7 20180001.pdf
16.05.2021OZ Mošurov8b170_uznesenie 6 20180001.pdf
16.05.2021Volby do organov samospravy obce 2018be8f3_volby oznamenie.pdf
16.05.2021Volby do organov sam.obce - zapisovatel mvkb7b3f_volby zapisovatel.pdf
16.05.2021OZ Mošurovf4d14_uznesenia 3,4,50001.pdf
16.05.2021Záverecný úcet obce za rok 2017336b8_zaverecny úcet 20170001.pdf
16.05.2021Stanovisko k záv.úctu za rok 201789f90_sprava hlavneho kontrolora 20170001.pdf
16.05.2021Návrh plánu kontrolnej cinnosti - II.polrok 201861e4a_navrh planu na II.polrok 20180001.pdf
16.05.2021OZ Mošuroveef3e_uznesenie 2 20180001.pdf
16.05.2021OZ Mošurov58a56_uznesenie 1 20180001.pdf
16.05.2021OZ Mošurov93476_scan plan OZ 20180001.pdf