Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Výsledky volieb PREZIDENTA SR 06.04.2024 2.kolo08.04.202423.04.202472c34_výsledky volieb prezidenta 2.kolo 6.4.2024.pdf
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Mošurov12.03.202411.04.20240c6b4_Voľba hlavného kontrolóra obce 2024.pdf
Výsledky volieb PREZIDENTA SR 23.3.2024 1.kolo25.03.202409.04.2024ad561_Výsledky volieb prezidenta Zápisnica.pdf
Zverejnenie emailovej adresy HLASOVACÍ PREUKAZ pre voľby do Európskeho parlamentu 202412.03.202427.03.20247928c_Emailová adresa obecného úradu Mošurov na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf
Zverejnenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu 202412.03.202427.03.2024a9fc5_Oznámenie o emailovej adrese pre delegovanie členov.pdf
Schválené VZN č. 2 o chove hospodárskych zvierat12.03.202427.03.20244fa98_785f9_VZN č.02 - chov hospodárskych zvierat.pdf
Schválené VZN č. 1 o sociálnych službách 12.03.202427.03.2024a8d21_053a7_VZN č.01- sociálne služby.pdf
Schválená Výročná správa 202308.03.202423.03.202468515_Výročná správa_2023_Mošurov.pdf
Schválený Záverečný účet za rok 202308.03.202423.03.2024ef0bb_schválený ZAVERECNY UCET OBCE - 2023.pdf
Návrh VZN č. 3/2024 o elektronických službách08.03.202423.03.20245534e_Návrh VZN č.03 2024 o elektronických službách.pdf
Správa hlavného kontrolóra o prevode majetku za rok 202308.03.202423.03.20245fd48_Správa_prevody majetku 2023.pdf
OZ zo dňa 7.3.2024 uznes. 15-26/202408.03.202423.03.2024a16e3_OZ dňa 07.03.2024.pdf
Pozvánka na OZ dňa 07.03.202401.03.202416.03.2024cfd5f_Pozvánka OZ dňa 07.03.2024.pdf
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 AJ12.02.202427.02.20249a5af_info o právach voliť EU parlament AJ.pdf
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 SJ12.02.202427.02.2024f6a0a_info o právach voliť EU parlament.pdf
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.202307.02.202422.02.20240312b_Úroveň vytriedenia KO r.2023.pdf
Oznámenie o plánovanom výrube31.01.202415.02.2024ded33_Oznámenia o výrube.pdf
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti29.01.202413.02.2024ce220_Utvorenie volebných okrskov a určenie voleb.miestností.docx.pdf
Hlásenia za verejný vodovod za rok 202329.01.202413.02.20242a022_Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA pitná.pdf
Obecné zastupiteľstvo 25.01.2024 uznesenia 1 - 14/202429.01.202413.02.20246ca0f_OZ dňa 25.01.2024.pdf