Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Majetkové priznanie starosta14.03.202328.03.2023Oznámenie funkcií a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávya6794_majetkové priznanie starosta za r. 2022.pdf
Výsledky referendum 202323.01.202306.02.2023Zápisnicab156c_uverejnenie výsledkov- zápisnica.pdf
Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu01.12.202231.01.2023Emailová adresa na doručovanie žiadostí b4606_Emailová adresa obecného úradu Mošurov na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.docx
Zverejnenie emailovej adresy pre referendum 202310.11.202231.01.2023emailová adresa pre delegovanie členov komisieac722_zverejnenie emailovej adresy pre referendum 2023.pdf
Hlasovací preukaz referendum 202310.11.202231.01.2023https://www.minv.sk/?referendum-preukaz87c81_hlasovací preukaz PRint screen.docx
Voľba poštou referendum 202310.11.202231.01.2023 Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky  https://www.minv.sk/?r23-posta1 41c71_Žiadosť o voľbu poštou WR23_Application2.docx
Informácie pre voliča REFERENDUM 202307.11.202231.01.20238c4d3_info pre voliča.pdf
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre referendum 202309.11.202231.01.202392a9d_Utvorenie volebných okrskov referendum 2023.pdf
Vymenovanie zapisovateľa pre referendum 202309.11.202231.01.20236c61a_zapisovateľ referendum 2023.pdf
Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda08.11.202231.01.2023Rozhodnutie prezidentky SR  zo 4.11.2022 o vyhlásení referenda3ed30_rozhodnutie o referende 2022_362.pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie stavba vodovodu09.01.202326.01.2023Verejná vyhláška - Rozhodnutie63520_Verejná vyhláška vodovod TERŇA rozhodnutie.pdf
Hlasovanie per rollam 30.12.202216.01.2023b3157_hlasovanie per rollam uzn 48 2022.pdf
Zmluva o bezodplatnom prevode 29.12.202216.01.2023Zmluva o bezodplatnom prevode29a06_Zmluva 23 2022 o bezpl. prevode- zverejnenie.pdf
Majetkové priznanie15.12.202231.12.2022Oznámenie funkcií a majetkových pomerov4e379_majetkové priznanie starosta.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov01.08.202231.12.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov na obdobie 2. polroka 202245bda_Návrh plánu KČ na 2_polrok 2022.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov29.11.202216.12.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov4ad10_Navrh planu KC_HK_1.polrok 2023.pdf
Návrhy VZN25.11.202210.12.2022Návrhy uznesení o nakladaní s komunálnym odpadom a miestnych daniach57aa5_VZN č.01-2022- o miestnych daniach.docx57aa5_VZN 02 2022 o nakladaní s KO.docx
Výsledky volieb do VÚC 202231.10.202230.11.2022e1f28_uverejnenie výsledkov volieb do VUC 22_V413.pdf
Výsledky volieb do samosprávy obce Mošurov 202231.10.202230.11.2022e4985_Uverejnenie výsledkov volieb do OSO 22_V515.pdf
Zápisnica z volieb samosprávy obcí 202231.10.202230.11.2022Obec Mošurov8426d_Zápisnica VOĽBY obec.pdf