Interné smernice
DátumNázovPopisPríloha
23.03.2024Nariadenie č. 1 o registratúrnom poriadku obce Mošurovdfd43_Mošurov Nariadenie č.1 2024 RP pre OCU - s EIS.docx.pdf
21.11.2023Zásady hospodárenia s majetkom obce 20234a207_Zásady hospodárenia s majetkom obce 2023.pdf
10.11.2023Smernica o protispoločenskej činnosti 2023114a0_Smernica o OPČ 2023.pdf
31.08.2023Smernica o cestovných náhradáchcce42_smernica o cestovných náhradách MOŠUROV.pdf
11.10.2021Podpisový poriadok dd543_PODPISOVÝ PORIADOK 2018.pdf
11.10.2021Smernica na tvorbu a používanie rezervb79ff_smernica na tvorbu a používanie rezerv.pdf
11.10.2021Smernica na dlhodobý majetok c77a3_smernica na dlhodobý majetok.pdf
11.10.2021Zásady nakladania s finančnými prostriedkami314c5_zásady nakladania s finan. prostriedkami obce Mošurov.pdf
11.10.2021Zásady hospodárenia s majetkom obcef6371_zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
11.10.2021Smernica na obeh účtovných dokladov a finančné operácie984e5_smernica na obeh účtovných dokladov.pdf