Nakladanie s odpadmi
DátumNázovPopisPríloha
14.02.2023Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.2022a39f1_Úroveň vytriedenia KO r.2022.pdf
16.12.2022VZN 02/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom 0b00b_VZN 02 2022 o nakladaní s KO..pdf
25.03.2022Údaje o komunálnom odpade za r.2021 podľa §81, bod 7, písm. j.,zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch
15.02.2022Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.2021bdbc6_úroveň vytriedenia odpadov r.2021.pdf
16.05.2021Zber,Separácia a Recyklácia20c27_ZBER, SEPARACIA, RECYKLACIA0001 (1).pdf
16.05.2021Smernica o nakladaní s odpadmi052c1_aab27_Smernica o nakladaní s odpadmi II..pdf
26.02.2021Úroven vytriedenia komunálnych odpadov r.20202287f_vytriedenie 2020.pdf
16.01.2021Úroven vytriedenia komunálnych odpadov r.201916a5e_Komunalne.pdf