Dokumetny 2019
DátumNázovPopisPríloha
16.05.2021Návrh VZN c.06/20199c3c1_60001.pdf
16.05.2021Návrh VZN c.05/20192ba82_50001.pdf
16.05.2021Uznesenie OZ Mosurov 15/20194dcce_40001.pdf
16.05.2021Uznesenie OZ Mosurov 15/2019f022e_150001.pdf
16.05.2021Uznesenie OZ Mosurov 14/2019d418f_140001.pdf
16.05.2021Uznesenie OZ Mosurov 13/2019
16.05.2021Uznesenie OZ Mosurov 12/2019abb88_120001.pdf
16.05.2021Uznesenie OZ Mosurov 11/20194c910_110001.pdf
16.05.2021VO 2019 -Mošurov rekonštrukcia chodníkov-dokum. pre stav.povol.-III.b8240_dokument c.6 cast 3.0001.pdf
16.05.2021 VO 2019 -Mošurov rekonštrukcia chodníkov-dokum. pre stav.povol.-II.cfd94_dokument c.6 cast 2.0001.pdf
16.05.2021VO 2019-Mošurov-rekonštrukcia chodníkov-dokum.pre stav.povol.- I.528dc_dokumentacia-priloha c.6-cast 1.0001.pdf
16.05.2021VO 2019 -Mošorov rekonštrukcia chodníkov-ocenený výkaz výmer01afe_oceneny vykaz ..vymer c.50001.pdf
16.05.2021VO 2019-Mošurov-rekonštrukcia chodníkov-príloha c.4-návrh zmluvy - II.956b6_navrh zmluvy c.4 cast 2.0001.pdf
16.05.202127.08.2019-Výzva na predkladanie cenových ponúk-Rekonštrukcia chodníkov94798_vyzva na predkl.ponuk0001.pdf
16.05.2021VO 2019-Mošurov-rekonštrukcia chodníkov-príloha c.4- návrh zmluvy - I.273fd_navrh zmluvy c.4 cast 1.0001.pdf
16.05.2021VO 2019 -Mošurov- rekonštrukcia chodníkov-priloha c.3-cest.vyhl.uchádzacabb028_príloha30001.pdf
16.05.2021VO 2019 -Mošurov- rekonštrukcia chodníkov-priloha c.2-návrh na plnenie kritérií7fa5a_príloha20001.pdf
16.05.2021VO 2019 -Mošurov- rekonštrukcia chodníkov-priloha c.1-ident.údaje uchádzacaa6be1_príloha10001.pdf
16.05.2021Zber,Separácia a Recyklácia97ab9_baterie0001.pdf
16.05.2021uznesenie OZ Mosurov 10/20199f23d_uznesenie oz 10 20190001.pdf