Archív zmlúv

Zmluvy  2021


                 
                FNsP Presov
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SÚ SR , Bratislava
             
                  
               
                FNsP Presov
             

               

Zmluvy 2020


                 
               
                Obec Mošurov
             
                  
               
                Slovak Telecom , a.s.
             
                  
               
                Komunálna poistovna.pobocka Presov
             
                  
               
                ÚPSVaR, Prešov
             
                  
               
                Komunálna poistovna.pobocka Presov
             
                  
               
                Asfalter, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                MF SR Bratislava
             
                  
               
                Nár.agent. pre elektronické sluzby, Trnava
             
                  
               
                RAKY stav, s.r.o., Raslavice
             
                  
               
                ÚPSVaR, Prešov
             
                  
               
                Ing.Lipka Marek, Tulcík
             
                  
               
                ŠÚ SR, pracovisko Prešov
             

               

Zmluvy 2019


                                       
             
                 
               
                Zmluva o zriadení  Bežného úctu - Prima banka
             
                  
               
                Zmluva o zriadení  úctu RF- Prima banka
             
                  
               
                Zmluva o zriadení  úctu SF- Prima banka
             
                  
               
                Orange Prešov
             
                  
               
                Stavoprojekt Prešov
             
                  
               
                Zápozicka drobneho majetku-radlica na sneh
             
                  
               
                ÚPSVaR, Prešov
             
                  
               
                Dodatok c.001 K zmluve o dodávke plynu
             
                  
               
                Dodatok c.001 K zmluve o dodávke plynu
             
                  
               
                Dohoda c.19/37/054/109 - ÚPSVaR
             
                  
               
                Príkazna zmluva
             
                  
               
                IFOsoft, s.r.o.,  Prešov
             
                  
               
                Obec Mošurov
             
                  
               
                Príloha c.1 k zmluve VKE07207201518A
             
                  
               
                Dohoda c.19/37/012/130 - ÚPSVaR
             
                  
               
                Úrazové poistenie uchádzacov o zamestnanie
             
                  
               
                INSA,s.r.o. Sered
             
                  
               
                Zmluva o dielo c.03/2019
             
                  
               
                ÚPSVaR, Prešov
             
                  
               
                Ing.Lipka Marek c.licencie 705
             
                  
               
                Komunálna poistovna.pobocka Presov
             
                  
               
                Trafin Oil SK, s.r.o.
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                Kolektívna zmluva odbory
             
 
               

ZMLUVY 2018


             
               
                Zmluva zriadení vecného bremena
             
                  
               
                OZ PSI Šariš - Prešov
             
                  
               
                Mesto Prešov
             
                  
               
                NAJ, s.r.o. N.Lubovna
             
                  
               
                Dohoda UPSVaR
             
                  
               
                WEBY GROUP,s.r.o.
             
                  
               
                sprostredkovatel- weby group
             
                  
               
                Komunálna poistovna,Bratislava
             
                  
               
                Jaromír Krasl-Krasgarden,Prešov
             
                  
               
                Zmluva o auditorských službách 2017
             
                  
               
                Jaromír Krasl-Krasgarden,Prešov
             
                  
               
                ASFALTER, Prešov
             
                  
               
                ÚPSVaR, Prešov
             
                  
               
                Darovacia zmluva
             
                  
               
                NAJ,s.r.o. Nová Lubovna


               

ZMLUVY  2017


             
                 
               
                Zmluva o dobrovolníckej činnosti
             
                  
               
                Dodatok č.1 k ZMLUVE
             
                  
               
                Príloha č.2 k ZMLUVE
             
                  
               
                Zmluva o dobrovolníckej činnosti
             
                  
               
                TWIN-SERVICE s.r.o, Vranou nad Topľou
             
                  
               
                ÚPSVaR, Prešov
             
                  
               
                "Združenie obcí Čistá Mošurovanka"
             
                  
               
                Komunálna poisťovňa,Bratislava
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody
             
                  
               
                STEIN-MAL Raslavice
             
                  
               
                DOXX, pobocka Prešov
             

               

ZMLUVY 2016


        
                 
               
                PC- Ekonom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                EKOARCH,s. r.o. Prešov
             
                  
               
                ENVI-PAK,a.s.Bratislava
             
                  
               
                ENVI-PAK,a.s.Bratislava
             
                  
               
                DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov
             
                  
               
                DOHODA č.16/37/054/333
             
                  
               
                H+EKO,spol.s.r.o., Košice
             
                  
               
                Profesionálny register s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa, Haniska
             
                  
               
                DOHODA č.16/37/054/333
             
                  
               
                DOHODA č.16/37/054/333
             
                  
               
                Dátové centrum obcí a miesť
             
                  
               
                Licencia SKAU, Tulčík 705
             
                  
               
                ÚPSVaR, Prešov
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody
             
                  
               
                Zmluva o dobrovolníckej činnosti
             
                  
               
                Zmluva o dobrovolníckej činnosti
             
                  
               
                Zmluva o dobrovolníckej činnosti
             
                  
               
                Zmluva o dobrovolníckej činnosti
             
                  
               
                Zmluva o dobrovolníckej činnosti
             
                  
               
                Zmluva o dobrovolníckej činnosti
             
                  
               
                Zmluva o poskytnutí služieb-audit
             
                  
               
                Zmluva o nakladaní s odpadom
             
    
               

Zmluvy 2015

               
             
                 
               
                2.časť dohody
             
                  
               
                Dohoda č.15/37/054/52
             
                  
               
                Komun. poisťovňa,Bratislava
             
                  
               
                INSA, s.r.o Sereď
             
                  
               
                Darovacia zmluva
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody č.11
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody č.44
             
                  
               
                Ing.M. Lipka,Tulčík
             
                  
               
                Odpady G/G Company.s.r.o. Prešov
             
                  
               
                ÚPSVaR, Prešov
             
                  
               
                Socialna poisťovňa,Prešov
             
                  
               
                Profesionálny register,Bratislava
             
                  
               
                EkoArch, spol. s r.o., Prešov

 
               

Zmluvy 2014

           
             
                 
               
                Zmluva č. 59-11-251/2014
             
                  
               
                VDS, a.s. Mlynská 31,Košice
             
                  
               
                ÚPSVaR Prešov
             
                  
               
                Komunálna poisťovňa, a.s.
             
                  
               
                Združenie obcí EKOTORYSA
             
                  
               
                Dôvera zdravotná poisťovňa
             
                  
               
                Zmluva o dielo č. 2013/0409
             
                  
               
                Ing. M. Lipka, Tulčík
             

               

Kúpne a zámenne zmluvy 2013, 2012


             
                 
               
                Zámenná zmluva
             
                  
               
                Zmluva o zriadení vecného bremená
             
                  
               
                Kúpna zmluva
             
                  
               
                Správa katastra, Prešov
             
                  
               
                Ing. M. Lipka, Tul?ík
             
                  
               
                Dohoda
             
                  
               
                VÚB.a.s. Bratislava,
             
                  
               
                VÚB.a.s. Bratislava,
             
                  
               
                MK hlas, s.r.o.
             

               

Pracovné zmluvy 2012


             
               
                ÚPSVaR, Prešov
             

               

Zmluvy o elektronickej komunikácií 2012


             
                 
               
                Zmluvy o elektronickej komunikácii
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov
             

               

Zmluva o dielo - práce podľa dohody

   
             
                 
               
                Zmluva o dielo
             
                  
               
                Zmluva o dielo
             
                  
               
                INSA,s.r.o. Sereď
             
 
               

Zmluva o dielo


             
               

Zmluva o dodávke pitnej vody


             
             
             
                   
               

Dodávka pitnej vody

                   
             
                 
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.1
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 1     str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 1    str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody    p.č. 2
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 2     str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 2    str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody    p.č. 3
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 3    str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 3    str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody    p.č. 4
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 4     str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 4     str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody    p.č. 5
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 5     str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 5    str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody    p.č. 6
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 6     str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 6    str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody    p.č. 7
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 7     str.2
             
                  
               
                Zmluva p.č.7   str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 8
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 8   str.2
             
                  
               
                Zmluva    p.č. 8      str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody    p.č. 9
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 9     str.2
             
                  
               
                Zmluva    p.č. 9   str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody    p.č. 10
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 10   str.2
             
                  
               
                Zmluva    p.č. 10   str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody   p.č. 11
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 11     str.2
             
                  
               
                Zmluva   p.č.11   str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody    p.č. 13
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 13    str.2
             
                  
               
                Zmluva    p.č.13     str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 15
             
                  
               
                Zmluva    p.č.15    str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 15   str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.14
             
                  
               
                Zmluva    p.č.14     str.2
             
                  
               
                Zmluva   p.č.14     str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.16
             
                  
               
                Zmluva p.č. 16   str.2
             
                  
               
                Zmluva p.č.16  str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody   p.č 17
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 17     str.2
             
                  
               
                Zmluva    p.č.17    str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody   p.č. 18
             
                  
               
                Zmluva   p.č. 18    str.2
             
                  
               
                Zmluva   p.č. 18     str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.19
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 19    str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č.19   str.3
             
                  
               
                Zmluva  o dodávke pitnej vody  p.č. 20
             
                  
               
                Zmluva   p.č.20   str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č. 20    str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č. 21
             
                  
               
                Zmluva   p.č. 21   str.2
             
                  
               
                Zmluva  p.č.21   str.3
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č. 22
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č. 23
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č. 24
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č. 25
             
                  
               
                Zmluva  o dodávke pitnej vody  p.č.26
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.27
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.28
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č. 29
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.30
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.31
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.32
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.33
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.34
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.35
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.36
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.37
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.38
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody  p.č.39
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 40
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 41
             

               

Zmluva o nakladaní  s komunálnym a drobným staveb. odpadom


             
                                       
                 
               
                Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
             
                  
               
                Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
             
                  
               
                Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
             
                  
               
                Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
             
                  
               
                Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
             
                  
               
                Zmluva o zabezpečení separovaného zberu odpadu
             
                  
               
                Zmluva o zabezpečení separovaného zberu odpadu
             
                  
               
                Zmluva o zabezpečení separovaného zberu odpadu
             
                  
               
                Dodatok č. 4 / K Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
             
                  
               
                Dodatok č. 4 / K Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody
             
    
               

Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu


             
             
                 
               
                Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu
             
                  
               
                Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu
             
                  
               
                Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu
             
                  
               
                Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu
             
                  
               
                Príloha č. 1 - k Zmluve č. 3
             
                  
               
                Príloha č. 2 - k Zmluve č. 3
             

               

Zmluva č. 1/2011 o prevádzkovaní obecného vodojemu


             
             
                 
               
                Zmluva č. 1/2011 o prevádzkovaní obecného vodojemu
             
                  
               
                Zmluva č. 1/2011 o prevádzkovaní obecného vodojemu
             
    
               

Mandátna zmluva na vykonávanie činnosti PO


       
                 
               
                Mandatná zmluva na vykonávanie činnosti technika PO
             
                  
               
                Mandatná zmluva na vykonávanie činnosti technika PO
             

               

Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu


             
                 
               
                strana1
             
                  
               
                strana2
             
                  
               
                strana 3
             
                  
               
                strana 4
             
                  
               
                strana 5
             

               

Zmluva o prenájme priestorov


             
             
             
                   
               

Predajňa

                   
             
                 
               
                strana 1
             
                  
               
                strana 2
             
                  
               
                strana 3
             
                  
               
                strana 4
             
                  
               
                strana 5
             
                  
               
                strana 6
             
                  
               
                Dodatok č. 2 - k Zmluve o nebytových priestorov
             


               

Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci


             
               
                strana1
             
                  
               
                strana2
             
                  
               
                strana 3
             
                  
               
                strana 4
             
                  
               
                strana 5
             
                  
               
                strana 6
             
                  
               
                strana7
             
                  
               
                strana8
             
                  
               
                Zmluva o dodávke pitnej vody