Uznesenia OZ a VZN
DátumNázovPopisPríloha
08.03.2024Návrh VZN č. 3/2024 o elektronických službách1bcfe_Návrh VZN č.03 2024 o elektronických službách.pdf
08.03.2024VZN č. 2/2024 chov hospodárskych zvierat785f9_VZN č.02 - chov hospodárskych zvierat.pdf
08.03.2024VZN č. 1/2024 o sociálnych službách053a7_VZN č.01- sociálne služby.pdf
08.03.2024OZ zo dňa 7.3.2024 uznes. 15-26/202496883_OZ dňa 07.03.2024.pdf
29.01.2024Obecné zastupiteľstvo. Uznesenia č.1 -14/2024 zo dňa 25.1.2024 Obecné zastupiteľstvo. Uznesenia č.1 -14/2024 zo dňa 25.1.2024 d28ee_OZ dňa 25.01.2024.pdf
29.01.2024Návrh VZN č. 02/2024 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Mošurov 3fe6a_VZN č.02- návrh chov hospodárskych zvierat.pdf
29.01.2024Návrh VZN č. 01/2024 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby5cf43_VZN č.01- návrh sociálna práca.pdf
29.12.2023Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva924e1_účasť poslancov na zasadnutiach OZ za rok 2022 a 2023.pdf
15.12.2023OZ 14.12.2023 UZNESENIA 52/2023 - 60/20230ac4b_OZ dňa 14.12.2023 (3).pdf
15.12.2023VZN č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady df5d2_VZN č.01 2023 o miestnych daniach.pdf
21.11.2023OZ 20.11.2023 uznesenia 37-51 20237eea1_OZ 20.11.2023 uzn 37-51 2023.pdf
21.11.2023Návrh VZN č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady21ae5_návrh VZN č.01 2023 o miestych daniach.pdf
30.08.2023OZ 28.8.2023 uznesenia 33-36/20236dae0_OZ dňa 28.08.2023 33-36 komplet.pdf
24.07.2023OZ 21.07.2023 uznesenia 27-32/2023325b0_OZ 21.07.2023.pdf
14.07.2023Pozvánka OZ 21.7.2023b4c32_pozvánka 21.7.2023.pdf
07.07.2023Obecné zastupiteľstvo 06.07.2023 uznesenia 16 - 26/202305a9c_OZ Uzn. 16-26 2023 06.07.2023.pdf
28.03.2023zápisnica z OZ dňa 27.3.2023b98e7_zápisnica OZ z 27.3.2023.pdf
27.03.2023Uznesenia č. 10-15/2023518c2_Uznesenie.pdf
22.03.2023Pozvánka OZ 27.3.2023e0d1b_pozvánka 27.3.2023.pdf
16.02.2023Uznesenia č. 01-09/2023749c1_OZ dňa 15.02.2023 komplet uzn. 1-9.pdf