O Z N A M Y - rôzné - I. cast 2020
DátumNázovPopisPríloha
16.05.2021Africky mor osipaných4153f_plagaty mor osipanych.pdf
16.05.2021Region.veter.správa, Presov0fe5d_Veter spr.mor osipanych 2020.pdf
16.05.2021Žiadost a registrácia chovu osipaných9634e_ziadost a registracia chovu osipanych0001.pdf
16.05.2021Obec Mošurov02c8e_harmonogram druha etapa0001.pdf
16.05.2021Obec Mošurovbbee2_zrusenie karanteny0001.pdf
16.05.2021Obec Mošurov45f99_vyvoz vok0001.pdf
16.05.2021Obec Mošurov2423b_oznam ocu karantena0001.pdf
16.05.2021Reg.veter.a potr.správa Presov
16.05.2021Zdravotné stredisko v Terni4882e_Oznam Mudr.Vinclerovej0001.pdf
16.05.2021SODB / Tlacová správa - ŠÚ SR90b0a_Tlacova sprava SODB 08 20200001.pdf
16.05.2021ŠÚ SR, pracovisko Prešov2b37f_scitanie 2020 20210001.pdf
16.05.2021OR HazZ Prešovb3597_cas zvyseneho nebezpecenstva0001.pdf
16.05.2021Zmeny vývozu KO9deeb_vyvoz ko II.polrok 20200001.pdf
16.05.2021Zasadanie Obecného zastupite?stva9da9b_pozvanka jun 20200001.pdf
16.05.2021STATUT Obcianskej hliadky v obci Mosurov3418c_statun obcianskej hliadky v obci mosurov0001.pdf
16.05.2021Zasadanie Obecného zastupitelstva333ce_pozvanka april 20200001.pdf
16.05.2021Oznam stavebného úradu - mesta Prešov08b7d_oznamenie stavebneho uradu0001.pdf
16.05.2021Usmernenie hlav.hygienika SR6654b_hygiena0001.pdf
16.05.2021Úrad verej.zdravotníctva-vyhláška c.28753f_korona1.pdf
16.05.2021Úrad verej.zdravotníctva-vyhláška c.1bcf4d_korona2.pdf