Archív faktúr

Faktúry 2021 - I. cast

   
             
                 
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Allianz - Slovenská poistovna, a.s.
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                CECH Company s.r.o. Cadca
             
                  
               
                Office-gastro s.r.,o. Partizanske
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Signo, s.r.o., Ružomberok
             
                  
               
                ZVN Technologies s.r.o. Košice
             
                  
               
                Slovgram, Bratislava
             
                  
               
                Združennie obcí Ekotorysa, Prešov
             
                  
               
                Slovak Telecom , a.s.
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                ELVOmont, s.r.o., Tul?ík
             
                  
               
                DLC, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                RAKY stav, s.r.o., Raslavice
             
                  
               
                RTV Bratislava
             
                  
               
                FECUPRAL,s.r.o.V.Saris
             
                  
               
                FNsP J.A. Reimana,Presov
             
                  
               
                Brakon s.r.o., Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                I.Bondra - Telco B, Presov
             
                  
               
                Kominárstvo Poprad s.r.o.
             
                  
               
                Vianoce LED s.r.o Nitra
             
                  
               
                IFOsoft s.r.o., Prešov
             
                  
               
                FECUPRAL,s.r.o.V.Saris
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                ZVN Technologies s.r.o. Košice
             
                  
               
                INCO -  AG, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                FNsP J.A. Reimana,Presov
             
                  
               
                FaxCopy,a.s., Bratislava
             
                  
               
                Fecupral, s.r.o., Velký Šariš
             
                  
               
                FNsP J.A. Reimana,Presov
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                RAKY stav, s.r.o., Raslavice
             
                  
               
                I.Bondra - Telco B, Presov
             
                  
               
                RÚVZ, Prešov
             
                  
               
                Brakon s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                IFOsoft s.r.o., Prešov
             
      
    
             
               

Faktúry 2020 - IV. -  2.cast

               
             
                 
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Štempel  Miroslav, Kapušany
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Mesto Prešov,
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Velotera - Dzadík, Prešov
             
                  
               
                M.Husák - Durdos
             
                  
               
                VVS,a.s. Košice
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                NAJ,s.r.o. N.Lubovna
             
                  
               
                Slovenský pozemkový fond, Bratislava
             
                  
               
                Brakon s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Obec Terna
             
                  
               
                Plotbase, s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                RAKY stav, s.r.o., Raslavice
             
                  
               
                Marius Pedersen Trencín
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Ing.Lipka Marek, Tulcík
             
                  
               
                DOXX - , spol.  s .r. o., Žilina
             
                  
               
                Ramirent, spol.s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                M. Rákos, Záhradné
             
                  
               
                T.Haluska -Servis okna dvere, B.Potok
             
                  
               
                Brakon s.r.o., Prešov
             
                  
               
                ELVOmont, s.r.o., Tul?ík
             
                  
               
                I.Bondra - Telco B, Presov
             
                  
               
                Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
             
                  
               
                PC-Ekoncíom, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Ramirent, spol.s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2020 - IV.


             
                 
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                PC-Ekoncom, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                DM - SERVIS - Kapušany
             
                  
               
                RAKY stav, s.r.o., Raslavice
             
                  
               
                Brimo - Velký Lapáš
             
                  
               
                CECH Company s.r.o. Cadca
             
                  
               
                MMINV group, Švábovce
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2020 - III.

   
             
                 
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Webex digital s.r.o. Košice
             
                  
               
                IFOsoft s.r.o., Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                VVS,a.s. Košice
             
                  
               
                DOXX - Stravné lístky, spol.  s .r. o., Žilina
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Východoslovenská vodárenská spoi., a.s., Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Asfalter, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                MK hlas,s.r.o, Sabinov
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Mesto Prešov,
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                EXIM SERVIS,s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Ivan Bondra -Telco B, Prešov
             
                  
               
                SOTAC,s.r.o. Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                pre Vás,s.r.o. Sladkovicovo
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2020 - II.

       
             
                 
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                Slovgram, Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Centrum pol.sluz. Bratislava
             
                  
               
                CAMEDIA,s.r.o.,Kosice
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Ivan Bondra -Telco B, Prešov
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Ing.Sukeník-KOPEX,Plevník-Drienové
             
                  
               
                B28 Partner s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                NAJ, s.r.o. N.Lubovna
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Alza.cz.a.s. Praha
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                KOSIT EAST, a .s., Košice
             
                  
               
                PC- Ekoncom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                Asfalter, s.r.o., Prešov
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2020 - I.

       
             
                 
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Podžobrácka farma, s.r.o., Vinica
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Allianz - Slovenská poistovna, a.s.
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Brakon s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Eset, spol. s r.o., Bratislava
             
                  
               
                EL VO mont, s.r.o., Tulcík
             
                  
               
                Združennie obcí Ekotorysa, Prešov
             
                  
               
                DOXX - Stravné lístky, s .r. o., Žilina
             
                  
               
                Východoslovenská energetika, a.s., Košice
             
                  
               
                MG Therm, s.r.o. , Malý Šariš
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                ARPROG, a.s. Poprad
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Východoslovenská vodárenská spoi., a.s., Košice
             
                  
               
                Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava
             
                  
               
                SOZA Bratislava
             
                  
               
                Mesto Prešov,
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                IFOsoft s.r.o., Prešov
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                ELVOmont, s.r.o., Tul?ík
             
                  
               
                RICOM secure s.r.o., Liberec
             
                  
               
                Internet Mali Slovakia, s.r.o.,
             
                  
               
                IFOsoft s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2019  - IV.


             
                 
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                DOXX - Stravné lístky, spol.  s .r. o., Žilina
             
                  
               
                WEBY GROUP,s.r.o. Zvolen
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                RAKY stav, s.r.o., Raslavice
             
                  
               
                Danka Tkácová DM-SERVIS
             
                  
               
                Ing.Lipka Marek, Tulcík
             
                  
               
                KOSIT, a .s., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Východoslovenská energetika, a.s., Košice
             
                  
               
                NAJ, s.r.o. N.Lubovna
             
                  
               
                Market 24, s.r.o. , Bratislava
             
                  
               
                DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Slovenský pozemkový fond, Bratislava
             
                  
               
                MG Therm, s.r.o. , Malý Šariš
             
                  
               
                MG Therm, s.r.o. , Malý Šariš
             
                  
               
                Štempel Miroslav, Kapušany
             
                  
               
                Disig, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Brakon s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Brakon s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Ivan Bondra -Telco B, Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o. Košice
             
                  
               
                DLC s.r.o. Presov
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                PC-Ekoncíom, s.r.o.
             
                  
               
                Luboš Záhradnícek, Košice
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                MEVA SK, s.r.o. Roznava
             
                  
               
                Econ JP, s.r.o., Margecany
             
                  
               
                Econ JP, s.r.o., Margecany
             
                  
               
                KRIŠKO s.r.o., Fintice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
             
                  
               
                KOSIT EAST, a .s., Košice
             
                  
               
                Poradca  podnikatela, spol s  r. o., Žilina
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
      
    
             
               

Faktúry 2019 - III.

               
             
                 
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                PC- Ekoncom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                Matúš Kociš-MJM Doprava, Malý Slivník
             
                  
               
                FEREX, s.r.o., Nitra
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Východoslovenská energetika, a.s., Košice
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                EL VO mont, s.r.o., Tulcík
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Regionálne združenie miest a obcí PO - Šariš
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Mesto Prešov,
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Signo, s.r.o., Ružomberok
             
                  
               
                Matúš Kociš-MJM Doprava, Malý Slivník
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2019  - II.


             
                 
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                KOSIT, a .s., Košice
             
                  
               
                Východoslovenská energetika, a.s., Košice
             
                  
               
                IFOsoft, s.r.o.,  Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                NAJ,s.r.o. Nová Lubovna
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                CART PRINT, s.r.o., Nitra
             
                  
               
                JUKO  s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                IFOsoft, s.r.o.,  Prešov
             
                  
               
                KRIŠKO s.r.o., Fintice
             
                  
               
                IFOsoft, s.r.o.,  Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                MJM Doprava - M.Kocis, M. Slivník
             
                  
               
                wbx, s.r.o., Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Centralchem, s.r.o. , Banská  Bystrica
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                JUKO  s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2019  - I.


             
                 
               
                CBS spol. s.r.o. Banská Bystrica
             
                  
               
                Brakon s.r.o. Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                Poradca podnikatela, s.r.o., Žilina
             
                  
               
                JUKO  s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Allianz - Slovenská poistovna, a.s. Košice
             
                  
               
                EL VO mont, s.r.o., Tulcík
             
                  
               
                SLOVGRAM, Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s., Košice
             
                  
               
                Mesto Prešov,
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa, Prešov
             
                  
               
                SOZA, Bratislava
             
                  
               
                RTV,Mlynská dolina-Bratislava
             
                  
               
                IFOsoft, s.r.o.,  Prešov
             
                  
               
                WEBY GROUP,s.r.o. Zvolen
             
                  
               
                Stavoprojekt, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                WEBY GROUP,s.r.o. Zvolen
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Matúš Kociš-MJM Doprava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2018 - IV.


             
                 
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                DOXX, pobocka Prešov
             
                  
               
                JUKO  s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                WEBY GROUP,s.r.o. Zvolen
             
                  
               
                Ing.Lipka Marek, Tulcík
             
                  
               
                Jaromír Krasl-Krasgarden,Prešov
             
                  
               
                VSE a.s., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                KOSIT, EAST s.r.o.., Košice
             
                  
               
                KOSIT, a .s., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                NAJ,s.r.o. Nová ?ubov?a
             
                  
               
                Danka Tkácová, DM-SERVIS, Kapušany
             
                  
               
                Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce
             
                  
               
                ASFALTER, Prešov
             
                  
               
                JUKO  s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Brakon s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Štempel Miroslav, Lada 207
             
                  
               
                Disig, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Slovenský pozemkový fond, Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                INPROST s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                GeoPraktic - Prešov
             
                  
               
                AGROMELIO, s.r.o. V.Šariš
             
                  
               
                JUKO  s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                KRIŠKO s.r.o., Fintice
             
                  
               
                Telco B - Prešov
             
                  
               
                Prima banka Slovensko,a.s.
             
                  
               
                PC Ekoncom, s.r.o. M.Šariš
             
                  
               
                Poradca podnikatela, s.r.o., Žilina
             
                  
               
                VSE a.s., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
      
    
             
               

Faktúry 2018 - III.


             
                 
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                INPROST s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                MP KANAL, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                PC- Ekonom, s.r.o.,  M.Šariš
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Poradca podnikatela, s.r.o., Žilina
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Mesto Prešov, Prešov
             
                  
               
                SIVEX,s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s., Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                CBS spol. s.r.o. Banská Bystrica
             
                  
               
                NAJ,s.r.o. Nová Lubovna
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                VIKOL-N, V.Kalina, Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                JUKO  s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Ivan Bondra - Telco B,  Prešov
             
                  
               
                Twin-service s.r.o. Vranov n./Toplou
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                PC- Ekoncom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                KOSIT EAST s.r.o.., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Bratislava
             
      
    
             
               

Faktúry 2018  -   II.


             
                 
               
                Ferex, s.r.o., Nitra
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                PC- Ekonom, s.r.o.,  M.Šariš
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Ivan Bondra - Telco B,  Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KRIŠKO s.r.o., Fintice
             
                  
               
                EL VO mont, s.r.o., Tulcík
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                AGROMELIO, s.r.o. V.Šariš
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa, Prešov
             
                  
               
                wbx, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Kosit  a.s., Košice
             
      
    
             
               

Faktúry 2017  -   IV.


                 
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                PC- Ekonom, s.r.o.,  M.Šariš
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                MIRAD , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                František Cajka - DREVO VYKOV, Mošurov
             
                  
               
                Danka Tkácová, DM-SERVIS, Kapušany
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                EKOPRIM, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Ivan Bondra - Telco B,  Prešov
             
                  
               
                Richard Krajcík, Trubin
             
                  
               
                Ján Petro Stein-Mal, Raslavice
             
                  
               
                Polno-Cergov,  s.r.o., Terna
             
                  
               
                KOSIT, a .s., Košice
             
                  
               
                Slovenský pozemkový fond, Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce
             
                  
               
                Poradca podnikatela, s.r.o., Žilina
             
                  
               
                Štempel Miroslav, Lada 207
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                IN kom, spol. s r.o.,  Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Ing.Lipka Marek, Tulcík
             
                  
               
                INPROST s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                Disig, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Smaltovna MISIK HOLIC, s.r.o., Holic
             
                  
               
                Smaltovna MISIK HOLIC, s.r.o., Holic
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Prima banka Slovensko,a.s.
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                PC- Ekonom, s.r.o.,  M.Šariš
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Poradca podnikatela, s.r.o., Žilina
             
      
    
             
               

Faktúry 2017  -   III.

           
             
                 
               
                AGROMELIO, s.r.o. V.Šariš
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov,s.r.o.
             
                  
               
                Muchotla?-foto,Vlado Mucha, Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT, a .s., Košice
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom,a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                MIRAD , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                OZ PSI Šariš ,  Prešov
             
                  
               
                JUKO ,s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Po?no-?ergov s.r.o., Ter?a
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
      
    
             
               

Faktúry 2017  -   II.

       
             
                 
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Poľno-Čergov s.r.o. Terňa
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Ivan Bondra - Telco B,  Prešov
             
                  
               
                Mesto Prešov
             
                  
               
                TEXICOP s.r.o. , Žilina
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                KOSIT, a .s., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s., Košice
             
                  
               
                KRIŠKO s.r.o., Fintice
             
                  
               
                JUKO ,s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                wbx, s.r.o., Košice
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                OZ PSI Šariš ,  Prešov
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                Profesionálny register s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                PC- Ekoncom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                TWIN-SERVICE s.r.o, Vranou nad Top?ou
             
                  
               
                EKOPRIM, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
      
    
             
               

Faktúry 2017  -   I.


             
                 
               
                OZ PSI Šariš - Prešov
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                CBS spol, s.r.o. , Banská Bystrica
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Košice
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov,s.r.o.
             
                  
               
                Mesto Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Profesionálny register s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE Východ s.r.o.,Košice
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                RTV Slovenska, Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Ľubomír Nižník - R.T. MAXI
             
                  
               
                VIK s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                SOZA, Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Profesionálny register,s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa, Prešov
             
                  
               
                IFOsoft Prešov
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                OZ PSI Šariš ,  Prešov
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                SLOVGRAM, Bratislava
             
                  
               
                IFOsoft, s.r.o.,  Prešov
             
                  
               
                MIRAD , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                PC- Ekoncom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
      
    
             
               

Faktúry 2016 - IV.

                   
             
                 
               
                Stempeľ Miroslav, Lada
             
                  
               
                Datatrade s.r.o.,Zlaté Moravce
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                GEP Štefan Varga, Prešov
             
                  
               
                GEP Štefan Varga, Prešov
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE Východ s.r.o.,Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Profesionálny register s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina
             
                  
               
                Ing,Lipka Marek, Tulčík
             
                  
               
                INPROST s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                Ing.Mikuláš Ilkovič, Prešov
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov,s.r.o.
             
                  
               
                Prima banka Slovensko,a.s.
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                PC- Ekoncom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                AVE Východ s.r.o.,Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                Disig, a.s., Bratislava
             
      
    
             
               

Faktúry 2016 - III.


             
                 
               
                Profesionálny register s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                MJK Consulting s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa, Prešov
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa, Prešov
             
                  
               
                PC- Ekoncom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                AVE Východ s.r.o.,Košice
             
                  
               
                Mesto Prešov
             
                  
               
                Poľno-Čergov s.r.o. Terňa
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s., Košice
             
                  
               
                JUKO, s.r.o. ,Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                AVE Východ s.r.o.,Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                OZ PSI Šariš - Prešov
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE Východ s.r.o.,Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                LAGON - Ladislav Goban, Prešov
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                DM - SERVIS, Kapušany
             
                  
               
                Poľno-Čergov s.r.o. Terňa
             
                  
               
                KovProdukt , s.r.o. Záhradné
             
                  
               
                MJK Consulting s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Slovenský pozemkový fond, Bratislava
             
                  
               
                Odpady G/G Company.s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Mesto Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE Východ s.r.o.,Košice
             
                  
               
                PC- Ekonom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Brakon s.r.o. Prešov
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
      
    
             
               

Faktúry 2016 - II.


             
                 
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Webex media, s.r.o., Košice
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Odpady G/G Company.s.r.o. Prešov
             
                  
               
                KRIŠKO s.r.o., Fintice
             
                  
               
                MJK Consulting s.r.o. Prešov
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                OZ PSI Šariš - Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                PC- Ekoncom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa, Prešov
             
                  
               
                KOMINEX-IMPEX-STAV, Svidník
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                SLOVGRAM, Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Štempeľ Miroslav, Lada 207
             
                  
               
                Ivan Bondra - Telco B,  Prešov
             
                  
               
                JUKO, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Ferex, s.r.o., Nitra
             
                  
               
                OZ PSI Šariš - Prešov
             
                  
               
                OZ PSI Šariš - Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                JUKO, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                MIRAD s.r.o. Prešov
             
      
    
             
               

Faktúry 2016 - I.


             
                 
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                CBS spol, s.r.o. , Banská Bystrica
             
                  
               
                JUKO, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Košice
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov,s.r.o.
             
                  
               
                OZ PSI Šariš - Prešov
             
                  
               
                MJK Consulting s.r.o. Prešov
             
                  
               
                EKOPRIM, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                JUKO, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                RTV Slovenska, Bratislava
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa
             
                  
               
                Ivan Bondra - Telco B,  Prešov
             
                  
               
                EXIM Alarm s.r.o.,Bratislava
             
                  
               
                SOZA, Bratislava
             
                  
               
                Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
             
                  
               
                František Čajka - DREVO VYKOV
             
                  
               
                IFOsoft Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                OZ PSI Šariš - Prešov
             
                  
               
                AGROMELIO, s.r.o. V.Šariš
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                Ivan Bondra - Telco B,  Prešov
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2015 - V.


             
                 
               
                Slovak Telekom, a.s. Bratislava
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov,s.r.o.
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2015 - IV.


             
                 
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                OZ PSI Šariš - Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                AGROMELIO, s.r.o. V.Šariš
             
                  
               
                DM - SERVIS, Kapušany
             
                  
               
                MJK Consulting s.r.o. Prešov
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                PREDOM,železiarstvo - Prešov
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom,a.s., Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                MIRAD s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Poľno-Čergov s.r.o. Terňa
             
                  
               
                Telco B -I.Bondra,Prešov
             
                  
               
                PD Sekčov, Tulčík
             
                  
               
                Slovak Telekom,a.s., Bratislava
             
                  
               
                PP  Žilina, s. r. o.
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. , Košice
             
                  
               
                Drevo vykov, Mošurov
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                IFOsoft Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Datatrade s.r.o.,Zlaté Moravce
             
                  
               
                Slovenský pozemkový fond, Bratislava
             
                  
               
                Ing. M. Lipka, Tulčík
             
                  
               
                EXIM Alarm s.r.o.,Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                Slovak Telekom,a.s., Bratislava
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                Odpady G/G Company.s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Mesto Prešov
             
                  
               
                Štempeľ Miroslav, Lada 207
             
                  
               
                Profesionálny register s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                Združenie obcí Ekotorysa
             
                  
               
                Prima banka Slovensko,a.s.
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                EKOPRIM, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                EkoArch, spol. s r.o., Prešov
             
                  
               
                Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                INPROST s.r.o., Bratislava
             
      
    
             
               

FAKTÚRY  2015 -  III.


                                       
             
       
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Webex media, s.r.o., Košice
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                MIRAD s.r.o. Prešov
             
                  
               
                MIRAD s.r.o. Prešov
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                L.Goban-LAGON, Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                VIKOLN-N, Ing.Kalina, Prešov
             
                  
               
                Obec Záhradné
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s.  Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom,a.s., Bratislava
             
                  
               
                JUKO, s.r.o. Prešov
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2015 - II.


             
                 
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                IFOsoft v.o.s. Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Slovgram, Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.Bratislava
             
                  
               
                Telco B - I.Bondra, Prešov
             
                  
               
                Združenie obci,Ekotorysa,Prešov
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                MJK Consulting s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                Allianz-Slov. poist., a.s., Prešov
             
                  
               
                Gastro - Galaxi, Prešov
             
                  
               
                IFOsoft v.o.s. Prešov
             
                  
               
                IFOsoft v.o.s. Prešov
             
                  
               
                ESET, s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Brakon - Prešov
             
                  
               
                INPROST. s.r.o., Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.Bratislava
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
      
    
             
               

Faktúry 2015 - I.


             
             
             
                   
               

1-3/2015


             
                 
               
                CBS spol. s.r.o. B.Bystrica
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                IFOsoft v.o.s. Prešov
             
                  
               
                OBEC Terňa
             
                  
               
                ELMART, M.Ildža, Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.Bratislava
             
                  
               
                Telco B - I.Bondra, Prešov
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                RTV,Mlynská dolina,Bratislava
             
                  
               
                IFOsoft v.o.s. Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
             
                  
               
                CART PRINT, Nitra
             
                  
               
                SOZA, Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.Bratislava
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
      
    
             
               

FAKTÚRY  2014 -  / 4


             
                 
               
                DACHMANN Presov
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                OZ PSI Šariš
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Prima banka Slovensko, Žilina
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                AVE Košice, s.r.o.
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Podnik služieb,Hubošovce
             
                  
               
                ORIM-Kovalík , Sabinov
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                MIRAD s.r.o Prešov
             
                  
               
                AVE Košice, s.r.o.
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                Poľno-Čergov, Terňa
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Ekoprim, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Agromelio, s.r.o. Veľký  Šariš
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE Košice, s.r.o.
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                OZ PSI Šariš
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                PROKOM POPRAD spol. s.r.o.
             
                  
               
                Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
             
                  
               
                Wolters Kluwer s.r.o Bratislava
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                DM - SERVIS, Kapušany
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                DATATRADE s.r.o, Zlaté Moravce
             
                  
               
                SPF Bratislava
             
                  
               
                Združenie obci,Ekotorysa,Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                Štempeľ M.- Kapušany
             
                  
               
                Prima banka Slovensko, Žilina
             
                  
               
                Marek Matej, PLYNOMA Prešov
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov
             
                  
               
                Mesto Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                KRIŠKO, s.r.o. Fintice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                AVE SK, s.r.o,. Bratislava
             
      
    
             
               

FAKTÚRY  2014 -  /  3.


             

               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                KOMINEX - Svidník
             
                  
               
                OZ PSI Šariš
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                Velotera- Prešov
             
                  
               
                Telco B -Bondra- Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                AVE Košice, s.r.o.
             
                  
               
                Webex media,s.r.o. Košice-Juh
             
                  
               
                SLOVGRAM, Bratislava
             
                  
               
                Telco B -Bondra- Prešov
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Združenie obcí EKOTORYSA
             
                  
               
                Incheba,a.s.Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                AVE Košice, s.r.o.
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                Telco B -Bondra- Prešov
             
                  
               
                FEJPOL - Kendice
             
                  
               
                INPROST Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                DACHMANN Presov
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SJ MS V.Slivnik
             
                  
               
                Sklodesign, V.Cmár, Terňa
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                AVE Košice, s.r.o.
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2014 - / 2.

                     
             
                 
               
                IFOsoft, Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                AVE Košice, s.r.o.
             
                  
               
                ŠJ MŠ
             
                  
               
                Podnik služieb,Hubošovce
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Bratislava
             
                  
               
                EkoArch Prešov
             
                  
               
                IFOsoft, Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o.
             
                  
               
                O.S.V.O.
             
                  
               
                AVE Košice, s.r.o.
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s.
             
                  
               
                ŠJ MŠ V.Slivník
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2014 - /  1.

   
             
                 
               
                CBS spol. s.r.o.
             
                  
               
                Molnár PREDOM, Prešov
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                O.S.V.O: Prešov
             
                  
               
                Geoakartog.ústav,Bratislava
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Allianz, SP, a.s. Košice
             
                  
               
                ŠJ MŠ - V.Slivník
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                SOZA, Bratislava
             
                  
               
                MK hlas, s.r.o. Sabinov
             
                  
               
                PP s.r.o. Žilina
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                RTV - Bratislava
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                MK hlas, s.r.o. Sabinov
             
      
    
             
               

FAKTÚRY 2013


             
                 
               
                INPROST spol.s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                CBS, spúol.s.r.o. B.Bystrica
             
                  
               
                Allianz -SP, a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                Juko s.r.o.Prešov
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                PP s.r.o. Žilina
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov
             
                  
               
                MŠ Veľký Slivník
             
                  
               
                T - Com Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                SOZA, Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Juko s.r.o.Prešov
             
                  
               
                Teco B - I.Bondra, Prešov
             
                  
               
                RTV - Bratislava
             
                  
               
                T - Com Bratislava
             
                  
               
                MŠ Veľký Slivník
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                Juko s.r.o.Prešov
             
                  
               
                IFOsoft , Prešov
             
                  
               
                Ing. Ďuriš , Trenčín
             
                  
               
                Školská jedáleň MŠ - V.Slivník
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                IURA Edition Bratislava
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Ivan Bondra -Telco B, Prešov
             
                  
               
                Podnik služieb - Guman, Hubošovce
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Slovgram  Bratislava
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                Gastro-galaxi , Stuľany
             
                  
               
                Ivan Bondra -Telco B, Prešov
             
                  
               
                Poľno-Čergov, s.r.o. Terňa
             
                  
               
                Školská jedáleň MŠ - V.Slivník
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Štempeľ - Kapušany
             
                  
               
                IFosoft Prešov
             
                  
               
                IFosoft Prešov
             
                  
               
                PP s.r.o. Žilina
             
                  
               
                Školská jedáleň MŠ - V.Slivník
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                Webex media, Košice
             
                  
               
                ŠJ MŠ - V.Slivník
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                RVC Prešov
             
                  
               
                FERRY Comp. s.r.o.
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Ing.Ján Tekeľ -Tefex
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                PP s.r.o. Žilina
             
                  
               
                O.S.V.O: Prešov
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                DREVO VYKOV, Mošurov
             
                  
               
                Podnik služieb, Hubošovce
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Školská jedáleň MŠ - V.Slivník
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                Ferex,s.r.o.  Nitra
             
                  
               
                EXIM SERVIS,sr.o. Prešov
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                ŠJ MŠ - V.Slivník
             
                  
               
                Bondra -Telco B, Prešov
             
                  
               
                LIM PO, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                MIRAD s.r.o. Prešov
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                ORIM - Kovalik, Sabinov
             
                  
               
                DATATRADE s.r.o. Zlaté Moravce
             
                  
               
                ŠTEMPEL,Kapušany
             
                  
               
                SPF Bratislava
             
                  
               
                Združenie obci Ekotorysa
             
                  
               
                FEJPOL - J. Fejerčák
             
                  
               
                O.S.V.O: Prešov
             
                  
               
                Slovak Telecom Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                ŠJ MŠ - V.Slivník
             
                  
               
                Ing. Lipka, Tulčík
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Mesto Prešov
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                SPP a.s. Košice
             
                  
               
                O.S.V.O: Prešov
             
                  
               
                ŠJ MŠ - V.Slivník
             
                  
               
                Združenie obci Ekotorysa
             
                  
               
                KRIŠKO s.r.o. Fintice
             
                  
               
                INPROST s.r.o.
             
                  
               
                IURA EDITION, s.r.o
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
      
    
             
               

Faktúry 2012


                 
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                CBS spol. s.r.o. B.Bystrica
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                TelcoB - Ivan Bondra, Prešov
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina
             
                  
               
                SICRA, s.r.o. Haniska
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                OZ PSI Šariš
             
                  
               
                Slovak Telecom a.s. Bratislava
             
                  
               
                Poradca s.r. o. Žilina
             
                  
               
                RTVS, s.r.o Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                IFOsoft  vos, Prešov
             
                  
               
                LIM PO, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Slovak Telecom a.s. Bratislava
             
                  
               
                IURA EDITION spol. s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                LIM PO. s.r.o. Prešov
             
                  
               
                SOZA, Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                P C style, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Slovak Telecom a.s. Bratislava
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Pavol LEŠKO, R.N.Ves, Prešov
             
                  
               
                DACHMAN s.r.o. Prešov
             
                  
               
                PORADCA s.r.o. Žilina
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. Košice
             
                  
               
                SLOVGRAM,Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                Slovak Telecom a.s. Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Záhradníctvo SADEX,, Lomnícka 26, Prešov
             
                  
               
                Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov
             
                  
               
                Regionál.združenie miest a obcí Prešov-Šariš
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov
             
                  
               
                Východoslovenská energetika a.s. Košice
             
                  
               
                Molnár - PREDOM, Železiarstvo,080 01 Prešov
             
                  
               
                GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, Trenčín
             
                  
               
                Agromelio, s.r.o., Veľký Šariš
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Slovak Telecom a.s. Bratislava
             
                  
               
                TelcoB - Ivan Bondra, Prešov
             
                  
               
                R - T. MAXI
             
                  
               
                Poradca s.r. o. Žilina
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                FERRY Comp.s.r.o. Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Podnik SLUŽIEB - J.Guman
             
                  
               
                Slovak Telecom a.s. Bratislava
             
                  
               
                Patrik Halčišák-HPV
             
                  
               
                CBS,spol.s.r.o
             
                  
               
                POĽNO-ČERGOV s.r.o
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                VSK MINERAL, s.r.o. Košice, lom Záhradné
             
                  
               
                GeoPraktic, Ing. Fabian, Prešov
             
                  
               
                Mountfield SK, s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Drevo Vykov, Mošurov
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                Ekoinštal, s.r.o. Sabinov
             
                  
               
                Webex,media,s.r.o. Košice
             
                  
               
                Slovak Telecom a.s. Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                R - T. MAXI Terňa
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                Molnár  PREDOM,  Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s. Košice
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                JUKO s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Podnik SLUŽIEB - J.Guman
             
                  
               
                OZ PSI Šariš, Prešov
             
                  
               
                SKAU - Ing.Lipka
             
                  
               
                Slovak Telecom a.s. Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                Juko s.r.o.Prešov
             
                  
               
                Molnár PREDOM, Prešov
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov
             
                  
               
                PRO Safety SK,s.r.o
             
                  
               
                Mirad s.r.o. Prešov
             
                  
               
                Juko s.r.o.Prešov
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                REMOPEL, s.r.o. Sabinov
             
                  
               
                Slovak Telecom,a.s. Bratislava
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                IFOsoft , Prešov
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                INPROST spol.s.r.o. Bratislava
             
                  
               
                DREVO VYKOV, Mošurov (85)
             
                  
               
                VSE a.s. Košice (110)
             
                  
               
                REMOPEL, s.r.o. Sabinov (111)
             
                  
               
                Juko s.r.o.Prešov (81)
             
                  
               
                IFOsoft , Prešov (114)
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
                  
               
                PP s.r.o. Žilina
             
                  
               
                Juko s.r.o.Prešov
             
                  
               
                Štempeľ - Kapušany
             
                  
               
                HUSQVARNA Prešov
             
                  
               
                Slovenský pozemkový fond
             
                  
               
                MŠ Veľký Slivník
             
                  
               
                MŠ Veľký Slivník
             
                  
               
                T - Com Bratislava
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                SPP,a.s. Košice
             
                  
               
                J.Marton - Výrobky z betónu
             
                  
               
                AGROMELIO, s.r.o. Veľký  Šariš
             
                  
               
                Molnár  PREDOM,  Prešov
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                FERRY Comp, Prešov
             
                  
               
                O.S.V.O. Prešov
             
                  
               
                DATATRADE  Zlaté Moravce
             
                  
               
                Molnár PREDOM, Prešov
             
                  
               
                R-T. MAXI , Terňa
             
                  
               
                Juko s.r.o.Prešov
             
                  
               
                Mesto Prešov
             
                  
               
                Kriško s.r.o. Fintice
             
                  
               
                MŠ Veľký Slivník
             
                  
               
                T - Com Bratislava
             
                  
               
                PP s.r.o. Žilina
             
                  
               
                AVE Košice s.r.o.
             
                  
               
                Prima banka a.s. Žilina
             
                  
               
                VSE a.s. Košice
             
      
    
             
               

Faktúry 2011


             
             
                 
               
                SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - FA 01 2011
             
                  
               
                SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - str.2
             
                  
               
                SPP,a.s. Mlynské nivy 44 a, 825 11 Bratislava - FA 02 2011
             
                  
               
                SPP,a.s. Mlynské nivy  44a, 825 11 Bratislava- str. 2
             
                  
               
                FA 03 2011 - CBS spol. s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Bratislava
             
                  
               
                FA 04 2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava
             
                  
               
                SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava
             
                  
               
                FA 05 2011 NORMA, Konštantínova 7, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 06 2011 O.S.V.O. Prešov, s.r.o, Družstevná 40 7173, 080 06 Prešov
             
                  
               
                FA 07 2011 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 08 2011 EkoArch, spol.s.r.o, Solivarská 71, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA  09 SPP, spol. s.r.o Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava 26
             
                  
               
                SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
             
                  
               
                FA 10 2011 SPP, a.s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava 26
             
                  
               
                SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
             
                  
               
                FA 11 2011 A.S.A. s.r.o. Košice, Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
             
                  
               
                FA 12 2011 LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov
             
                  
               
                FA 13 2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
             
                  
               
                FA 14 2011  OZ PSI Šariš, Čapajevova 9, 080 01 Prešov
             
                  
               
                Fa 15 2011 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 16 2011 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
             
                  
               
                FA 17 2011 OZ PSI Šariš, Čapajevova 9, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 18 2011  SPP,a.s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava 26
             
                  
               
                FA 19 2011  SPP,a.s. Mlynaké nivy 44a, 825 11 Bratislava
             
                  
               
                FA 20 2011 A.S.A. s.r.o. Košice, Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
             
                  
               
                FA 21 2011 Podnik služieb-Jozef Guman, Hubošovce 128, 082 66 Uzovce
             
                  
               
                FA 22 2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
             
                  
               
                FA 23 Allianz SP, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
             
                  
               
                Allianz SP, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
             
                  
               
                FA 24 2011  IFOsoft, Sabinovská 36, 080 01 Prešov
             
                  
               
                Fa 25 2011 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 26 2011 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
             
                  
               
                FA 27 2011 IURA EDITION, s.r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2
             
                  
               
                FA 28 2011 O.S.V.O. Prešov,s.r.o. Družstevná 40/7173, 080 06 Prešov
             
                  
               
                FA 29 2011 GASTRO-GALAXI - Dvoriščák, Slovenská 16, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 30 2011  OZ PSI Šariš, Čapajevova 9, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 31 2011 SPP, a.s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava 26
             
                  
               
                SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
             
                  
               
                FA 32 2011 A.S.A. s.r.o. Košice, Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
             
                  
               
                FA 33 2011 SPP, a.s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava 26
             
                  
               
                SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
             
                  
               
                FA 34 2011 Ivan Bondra - TelcoB, Sabinovská 93, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 35 2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
             
                  
               
                Fa 36 2011 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 37 2011 Ivan Bondra - TelcoB, Sabinovská 93, 080 01 Prešov
             
                  
               
                FA 38 2011 DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce
             
      
    
             
               

Faktúry 2020 - I.

           
             
                 
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                DOXX - Stravné lístky, spol.  s .r. o., Žilina
             
                  
               
                WEBY GROUP,s.r.o. Zvolen
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                RAKY stav, s.r.o., Raslavice
             
                  
               
                Danka Tkácová DM-SERVIS
             
                  
               
                Ing.Lipka Marek, Tulcík
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                KOSIT, a .s., Košice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                Východoslovenská energetika, a.s., Košice
             
                  
               
                NAJ,s.r.o. Nová Lubovna
             
                  
               
                Market 24, s.r.o. , Bratislava
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Slovenský pozemkový fond, Bratislava
             
                  
               
                MG Therm, s.r.o. , Malý Šariš
             
                  
               
                Štempel Miroslav, Kapušany
             
                  
               
                Disig, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Brakon s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Brakon s.r.o., Prešov
             
                  
               
                Ivan Bondra -Telco B, Prešov
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                MG Therm, s.r.o. , Malý Šariš
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                DLC, s.r.o., Prešov
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Orange Slovensko a.s.,Bratislava
             
                  
               
                PC- Ekoncom, s.r.o M.Šariš
             
                  
               
                Lubos Zahradnicek, Košice
             
                  
               
                JUKO , s.r.o. , Prešov
             
                  
               
                Meva-SK, s.r.o., Rožnava
             
                  
               
                Econ JP, s.r.o., Margecany
             
                  
               
                Econ JP, s.r.o., Margecany
             
                  
               
                KRIŠKO s.r.o., Fintice
             
                  
               
                Slovak Telekom, a.s., Bratislava
             
                  
               
                Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
             
                  
               
                KOSIT EAST, s.r.o., Košice
             
                  
               
                Poradca  podnikatela, spol s  r. o., Žilina
             
                  
               
                Východoslovenská energetika, a.s., Košice
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava
             
                  
               
                SPP, a.s., Bratislava