Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby 202201.08.202204.11.2022Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby 20220d465_Utvorenie volebných okrskov a určenie voleb.miestností.pdf
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 202206.07.202204.11.2022Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 202266ffd_zapisovateľ 2022.pdf
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby 202201.07.202204.11.2022Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022154e9_Oznamenie o pocte obyvatelov.pdf
Oznámenie o volebných obvodoch, o poslancoch PSK28.06.202204.11.2022Oznámenie o volebných obvodoch, o poslancoch Prešovského samosprávneho krajaada0e_OZNÁMENIE o voleb.obvodoch.pdf
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a počte poslancov Mošurov30.06.202204.11.2022Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022b8fde_uzn. 13 2022 1 volebný obvod.pdfbcefc_uzn. 12 2022 počet poslancov na nove obdobie.pdf
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby 202230.06.202204.11.2022Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 202205d27_uzn. 14 2022 rozsah výkonu starostu.pdf
Voľby do orgánov samosprávnych krajov13.06.202204.11.2022Informácia o podmienkach práva voliť471bf_voľby do orgánov krajov.pdf
Voľby do orgánov samosprávy obcí13.06.202204.11.2022Informácia o podmienkach práva voliťfdef0_voľby do orgánov obcí.pdf
Rekonštrukcia chodníkov 202222.08.202230.09.2022c9fee_PLAGÁT PPA.pdf
Hlavný kontrolór obce Mošurov od 1.7.202230.06.202231.08.2022Hlavný kontrolór obce Mošurov od 1.7.202281585_uzn. 11 2022 nová kontrolorka.pdf
Voľba hlavného kontrolóra obce26.04.202215.06.2022Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Mošurov09464_Voľba hlav. kontrolóra- r.2022.pdf
Záverečný účet Obce Mošurov24.02.202217.03.2022a365b_ZAVERECNY UCET OBCE - 2021.pdf
Výzva na vykonanie výrubu/oklesenia stromov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky07.12.202107.01.2022Východoslovenský distribučná , a.s., výzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v k.ú. obce Mošurov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, na odstránenie a oklesenie všetkých strov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení.480d4_vsd.pdf
VZN č.02/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Mošurov 30.11.202115.12.2021e1a72_vzn02-2021.pdf
VZN č.01/2021 o miestnom referende30.11.202115.12.2021ba789_vzn 01-2021.pdf
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024-výdavky11.11.202126.11.2021Návrh rozpočtu - výdavky- obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-20246e7db_Navrh rozpoču r.2021 - vydavky.pdf
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024-príjmy11.11.202126.11.2021Návrh rozpočtu - príjmy- obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024fc827_Navrh rozpočtu r.2021 - prijmy.pdf
Návrh VZN č.02/2021 o poskytovaní dotácií05.11.202120.11.20219dc07_VZN - navrh c. 02 2021.pdf
Návrh VZN č.01/2021 o miestnom referende05.11.202120.11.202191a8e_VZN -miestne referendum.pdf
Záverečný účet obce Mošurov 202021.06.202105.07.20211e7f2_zaverecny ucet 20200002.pdf