Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Zápisnica z volieb do VÚC 202231.10.202230.11.2022Prešovský samosprávny krajda3e5_Zápisnica VOĽBY KRAJ.pdf
Návrh rozpočtu 202310.11.202226.11.2022Návrh rozpočtu 20234dc8a_Rozpočet EKO_výdaj.pdf4dc8a_Rozpočet EKO_príjem.pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 28.10.202214.11.2022a1a56_Oznámenie o zrušení TP.pdf
Verejná vyhláška - stavba vodovodu24.10.202208.11.2022Oznámenie o začatí konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  a pozvanie na ústne pojednávanie (stavba vodovodu) dňa 16.11.2022 /streda/ o 10,00 hod na Obecnom úrade v obci Terňa.974ad_Vyhláška stavba vodovodu 2022.pdf
Oznam o telefónnom čísle pre oprávnených voličov špeciálnych zoznamov.12.10.202204.11.2022Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov4004b_Oznam o telef.čísle zapisovateľa.pdf
Kandidáti pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja22.09.202204.11.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK31db3_Zoznam zareg. kand. Zastupitelstvo PSK - volebny obvod c. 7 (1).pdf
Kandidáti pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja22.09.202204.11.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSKa6469_Zoznam zareg, kand. VUC predseda PSK.pdf
Zoznam kandidátov pre voľby do samosprávy obcí 202212.09.202204.11.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022e6d29_zoznam zaregist. kandid. poslanci.pdfe6d29_zoznam zaregist. kandid. Starosta.pdf
Podávanie kandidátnych listín22.08.202204.11.2022Podávanie kandidátnych listíncad26_podávanie kandid.listín.pdf
Zverejnenie emailovej adresy pre voľby 202201.08.202204.11.2022Zverejnenie emailovej adresy pre voľby 20222e31f_Oznámenie o emailovej adrese.pdf
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby 202201.08.202204.11.2022Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby 20220d465_Utvorenie volebných okrskov a určenie voleb.miestností.pdf
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 202206.07.202204.11.2022Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 202266ffd_zapisovateľ 2022.pdf
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby 202201.07.202204.11.2022Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022154e9_Oznamenie o pocte obyvatelov.pdf
Oznámenie o volebných obvodoch, o poslancoch PSK28.06.202204.11.2022Oznámenie o volebných obvodoch, o poslancoch Prešovského samosprávneho krajaada0e_OZNÁMENIE o voleb.obvodoch.pdf
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a počte poslancov Mošurov30.06.202204.11.2022Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022b8fde_uzn. 13 2022 1 volebný obvod.pdfbcefc_uzn. 12 2022 počet poslancov na nove obdobie.pdf
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby 202230.06.202204.11.2022Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 202205d27_uzn. 14 2022 rozsah výkonu starostu.pdf
Voľby do orgánov samosprávnych krajov13.06.202204.11.2022Informácia o podmienkach práva voliť471bf_voľby do orgánov krajov.pdf
Voľby do orgánov samosprávy obcí13.06.202204.11.2022Informácia o podmienkach práva voliťfdef0_voľby do orgánov obcí.pdf
Hlavný kontrolór obce Mošurov od 1.7.202230.06.202231.08.2022Hlavný kontrolór obce Mošurov od 1.7.202281585_uzn. 11 2022 nová kontrolorka.pdf
Voľba hlavného kontrolóra obce26.04.202215.06.2022Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Mošurov09464_Voľba hlav. kontrolóra- r.2022.pdf