Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Verejná vyhláška - Rozhodnutie stavba vodovodu09.01.202326.01.2023Verejná vyhláška - Rozhodnutie63520_Verejná vyhláška vodovod TERŇA rozhodnutie.pdf
Hlasovanie per rollam 30.12.202216.01.2023b3157_hlasovanie per rollam uzn 48 2022.pdf
Zmluva o bezodplatnom prevode 29.12.202216.01.2023Zmluva o bezodplatnom prevode29a06_Zmluva 23 2022 o bezpl. prevode- zverejnenie.pdf
Majetkové priznanie15.12.202231.12.2022Oznámenie funkcií a majetkových pomerov4e379_majetkové priznanie starosta.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov01.08.202231.12.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov na obdobie 2. polroka 202245bda_Návrh plánu KČ na 2_polrok 2022.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov29.11.202216.12.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov4ad10_Navrh planu KC_HK_1.polrok 2023.pdf
Návrhy VZN25.11.202210.12.2022Návrhy uznesení o nakladaní s komunálnym odpadom a miestnych daniach57aa5_VZN č.01-2022- o miestnych daniach.docx57aa5_VZN 02 2022 o nakladaní s KO.docx
Výsledky volieb do VÚC 202231.10.202230.11.2022e1f28_uverejnenie výsledkov volieb do VUC 22_V413.pdf
Výsledky volieb do samosprávy obce Mošurov 202231.10.202230.11.2022e4985_Uverejnenie výsledkov volieb do OSO 22_V515.pdf
Zápisnica z volieb samosprávy obcí 202231.10.202230.11.2022Obec Mošurov8426d_Zápisnica VOĽBY obec.pdf
Zápisnica z volieb do VÚC 202231.10.202230.11.2022Prešovský samosprávny krajda3e5_Zápisnica VOĽBY KRAJ.pdf
Návrh rozpočtu 202310.11.202226.11.2022Návrh rozpočtu 20234dc8a_Rozpočet EKO_výdaj.pdf4dc8a_Rozpočet EKO_príjem.pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 28.10.202214.11.2022a1a56_Oznámenie o zrušení TP.pdf
Verejná vyhláška - stavba vodovodu24.10.202208.11.2022Oznámenie o začatí konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  a pozvanie na ústne pojednávanie (stavba vodovodu) dňa 16.11.2022 /streda/ o 10,00 hod na Obecnom úrade v obci Terňa.974ad_Vyhláška stavba vodovodu 2022.pdf
Oznam o telefónnom čísle pre oprávnených voličov špeciálnych zoznamov.12.10.202204.11.2022Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov4004b_Oznam o telef.čísle zapisovateľa.pdf
Kandidáti pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja22.09.202204.11.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK31db3_Zoznam zareg. kand. Zastupitelstvo PSK - volebny obvod c. 7 (1).pdf
Kandidáti pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja22.09.202204.11.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSKa6469_Zoznam zareg, kand. VUC predseda PSK.pdf
Zoznam kandidátov pre voľby do samosprávy obcí 202212.09.202204.11.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022e6d29_zoznam zaregist. kandid. poslanci.pdfe6d29_zoznam zaregist. kandid. Starosta.pdf
Podávanie kandidátnych listín22.08.202204.11.2022Podávanie kandidátnych listíncad26_podávanie kandid.listín.pdf
Zverejnenie emailovej adresy pre voľby 202201.08.202204.11.2022Zverejnenie emailovej adresy pre voľby 20222e31f_Oznámenie o emailovej adrese.pdf