Uznesenia OZ a VZN
DátumNázovPopisPríloha
16.05.2021VZN obce c.01/2020
16.05.2021Uznesenia OZ c.01-059237f_uznesenia1-5.pdf
16.05.2021Zrušenie volby hlavného kontrolóra obce Mošurovf9e82_zrusenie volby hlavneho kontrolora0001.pdf
16.05.2021Uznesenia OZ c. 6, 7, 8, 9 / 202031bb5_uznesenia OZ c 6, 7, 8, 9 20200001.pdf
16.05.2021Schéma cintorína obce Mosurovf34a2_cintorin0001 (1).pdf
16.05.2021Evidencia cintorína obce Mosurov3e954_evidencia cintorin0001.pdf
16.05.2021Záverecny ucet obce Mosurov za rok 201923af4_zaverecny ucet 20190001.pdf
16.05.2021Uznesenia OZ - c.10 - c.16 /2020a3abd_UZ OZ 10 - 16 20200001.pdf
16.05.2021Volba hlavného kontrolora obce Mosurov na r.2020-2026c6f52_kontrolor0001.pdf
16.05.2021Uznesenia OZ c. 17 - 21/ 2020e4d5e_uznesenia c. 17 -21 20200001.pdf
16.05.2021Návrh VZN obce c.02 /20202f545_navrh vzn c.02 20200001.pdf
16.05.2021Uznesenia OZ c. 22 - 25/ 2020a8d15_uznesenie 22 - 25 20200001.pdf
16.05.2021Miestné poplatky - cenník 2021c5825_xxxxxxxxxxxxxxxxx 20200001.pdf
16.05.2021Plán zasadnutí OZ 20213a785_UZ OZ 26 - 30 20200001.pdf
16.05.2021OZ Mosurovdc8a0_rozpocet 20210001.pdf
16.05.2021VZN obce Mosurov c..02/2020407b5_vzn c.02 20200001.pdf
16.05.2021Uznesenia OZ Mosurov302d7_uznesenia 15 16 17 18 19 20 2019.pdf
16.05.2021VZN obce Mosurov cislo 05 2019bab2a_04.pdf
16.05.2021VZN obce Mosurov cislo 05 2019
16.05.2021VZN obce Mosurov cislo 06 20198bdc2_cintorin0001.pdf