Uznesenia OZ a VZN
DátumNázovPopisPríloha
22.03.2023Pozvánka OZ 27.3.2023e0d1b_pozvánka 27.3.2023.pdf
16.02.2023Uznesenia č. 01-09/2023749c1_OZ dňa 15.02.2023 komplet uzn. 1-9.pdf
30.12.2022Uznesenie č. 48 /20224e400_uzn. 48 2022.pdf
15.12.2022VZN 02/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom 72b60_VZN 02 2022 o nakladaní s KO..pdf
15.12.2022VZN 01/2022 o miestnych daniach 03d20_VZN 01 2022 o miestnych daniach.pdf
15.12.2022OZ 14.12.2022 UZNESENIA 36/2022-47/2022UZNESENIA 36/2022-47/20228728a_OZ 14. decembra 2022 NOVÉ.pdf
28.11.2022OZ 25.11.2022 Uznesenia č. 22-35Uznesenia č. 22-35d5d30_OZ 25. novembra.2022.pdf
21.11.2022Obecné zastupiteľstvo 16.11.2022 uznesenia 16 - 21/2022Obecné zastupiteľstvo 16.11.2022 uznesenia 16 -21/2022243fc_OZ 16.11.2022 uzn 16-21.pdf
30.06.2022zápisnica z OZ dňa 29.6.2022f7689_zápisnica OZ z 29.6.2022.pdf
30.06.2022Uznesenia č. 10-15 /2022Uznesenia č. 10-15 /2022065b4_uznesenia 10-15 2022.pdf
23.06.2022Pozvánka OZ 29.6.202240661_Pozvánka 29.6.2022.pdf
22.03.2022Uznesenia č. 05-09/2022Uznesenia č. 05-09/2022 podpísané248a4_uznesenia 05 az 09 2022.pdf
21.03.2022zápisnica z OZ dňa 21.3.20225a29f_zápisnica OZ z 21.3.2023.pdf
16.03.2022Pozvánka OZ 21.3.20227263c_pozvánka 21.3.2022.pdf
18.02.2022Uznesenia č. 01-04/2022Uznesenia č. 01-04/2022 podpísanéec975_uznesenia 01 az 04 2022.pdf
17.02.2022Zápisnica z OZ dňa 17.2.2022ebb9c_zápisnica 17.2.2022.pdf
11.02.2022Pozvánka OZ 17.2.20224d245_pozvánka 17.2.2022.pdf
30.11.2021Uznesenia č.11-15/202183128_uznesenia 11 - 15 2021.pdf
30.11.2021VZN č.02/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Mošurov1c2e1_vzn02-2021.pdf
30.11.2021VZN č.01/2021 o miestnom referende929b1_vzn 01-2021.pdf