Uznesenia OZ a VZN
DátumNázovPopisPríloha
16.02.2023Uznesenia č. 01-09/20239b63b_uzn 1-9.pdf
30.12.2022Uznesenie č. 48 /20224e400_uzn. 48 2022.pdf
15.12.2022VZN 02/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom 9101a_VZN 02 2022 o nakladaní s KO.pdf
15.12.2022VZN 01/2022 o miestnych daniach 03d20_VZN 01 2022 o miestnych daniach.pdf
15.12.2022OZ 14.12.2022 UZNESENIA 36/2022-47/2022UZNESENIA 36/2022-47/20228728a_OZ 14. decembra 2022 NOVÉ.pdf
28.11.2022OZ 25.11.2022 Uznesenia č. 22-35Uznesenia č. 22-35d5d30_OZ 25. novembra.2022.pdf
21.11.2022Obecné zastupiteľstvo 16.11.2022 uznesenia 16 - 21/2022Obecné zastupiteľstvo 16.11.2022 uznesenia 16 -21/2022243fc_OZ 16.11.2022 uzn 16-21.pdf
30.06.2022Uznesenia č. 10-15 /2022Uznesenia č. 10-15 /2022065b4_uznesenia 10-15 2022.pdf
22.03.2022Uznesenia č. 05-09/2022Uznesenia č. 05-09/2022 podpísané248a4_uznesenia 05 az 09 2022.pdf
18.02.2022Uznesenia č. 01-04/2022Uznesenia č. 01-04/2022 podpísanéec975_uznesenia 01 az 04 2022.pdf
30.11.2021Uznesenia č.11-15/202183128_uznesenia 11 - 15 2021.pdf
30.11.2021VZN č.02/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Mošurov1c2e1_vzn02-2021.pdf
30.11.2021VZN č.01/2021 o miestnom referende929b1_vzn 01-2021.pdf
06.10.2021Uznesenia č.08-10/202142440_uznesenia 08-10.pdf
21.06.2021Uznesenie OZ č.07/202139fb3_070001.pdf
21.06.2021Uznesenie OZ č.06/202135ba9_060001.pdf
21.06.2021Uznesenie OZ č.05/20219fd02_050001.pdf
21.06.2021Uznesenie OZ č.04/202125bd2_040001.pdf
21.06.2021Uznesenie OZ č.03/2021
16.05.2021OZ Mosurov02036_uznesenie 01 02 20210001.pdf