Dokumenty 2017
DátumNázovPopisPríloha
16.05.2021Individ.výrocná správa 201652e71_vzn 2017 o daniach0001.pdf
16.05.2021Individ.výrocná správa 201603239_scan str.12 - 1140001.pdf
16.05.2021Individ.výrocná správa 201645ec0_scan str. 9 - 110001.pdf
16.05.2021Individ.výrocná správa 2016b7351_scan str.3-40001.pdf
16.05.2021Individ.výrocná správa 20161b539_scan str.6 - 80001.pdf
16.05.2021Individ.výrocná správa 20166d5a8_scan IVS 20160001.pdf
16.05.2021Správa audítora 201639ee6_scan správa audítora o audite 20160001.pdf
16.05.2021ÚPSVaR, Prešov05b61_DOHODA 2018.pdf
16.05.2021OZ Mošurov8f9ac_scan OZ 10 2017.pdf
16.05.2021OZ Mošurov6de59_scan oz 9 20180001.pdf
16.05.2021OZ Mošurovac126_scan oz 8 20170001.pdf
16.05.2021Verejná vyhláška-str.13-17c60a3_Rozhodnutie str.13 -17.pdf
16.05.2021Verejná vyhláška-str.7-12b1c4a_Rozhodnutie str.7-12.pdf
16.05.2021Verejná vyhláška-str.1- 6ca49c_Rozhodnutie str.1-6.pdf
16.05.2021OZ Mošurov4cd40_UZ OZ 7 2017.pdf
16.05.2021OZ Mošurovdacc8_UZ OZ 6 2017.pdf
16.05.2021OZ Mošurov223c5_UZ OZ 5 2017.pdf
16.05.2021OZ Mošurova6dc0_UZ OZ 4 2017.pdf
16.05.2021OZ Mošurov1b24c_UZ OZ 3 2017.pdf
16.05.2021OZ Mošurovca459_UZ OZ 2 2017.pdf