Dokumetny 2019
DátumNázovPopisPríloha
16.05.2021uznesenie OZ Mosurov 09/20198c691_uznesenie 09 2019.pdf
16.05.2021uznesenie OZ Mosurov 08/2019c75d9_uznesenie 08 2019.pdf
16.05.2021Uznesenie OZ Mosurov 07/20196233c_uznesenie 07 2019.pdf
16.05.2021Uznesenie OZ Mosurov 06/2019423ef_uznesenie 6 2019.pdf
16.05.2021Uznesenie OZ Mosurov 05/2019f837d_uznesenie 05 2019.pdf
16.05.2021VZN obce Mošurov c. 03 /2019e7352_VZN c.03.pdf
16.05.2021uznesenie OZ Mosurov 04 / 2019c7b7f_uznesenie 04 - 06 20190001.pdf
16.05.2021uznesenie OZ Mosurov 03 201979666_uznesenie 03 20190001.pdf
16.05.2021VZN obce mosurov císlo 02 20195b074_vzn 02 20190001.pdf
16.05.2021uznesenie OZ Mosurov 01 / 2019a3894_uznesenia 01 - 02 20190001.pdf
16.05.2021Volby do EP 2019 na uzemi SRf9089_E-m. adresa na pol.strany a hnutia.pdf
16.05.2021Volby do EP 2019 na uzemi SR93e6f_E-m. adresa na vydanie hlas.preukazu do EP.pdf
16.05.2021Plán zasadnutí OZ 2019e14cd_plan zasadnuti oz 20190001.pdf
16.05.2021Zoznam stran do EP 2019c9db9_Zoznam strán do volieb EP 2019.pdf
16.05.2021Volby do EP 2019 na uzemi SR44ab0_Info o volbach do EP.pdf
16.05.2021Výsledky volieb prezidenta SR 2019- II.koloa1897_Výsledky volieb prezidenta SR - 2.kolo0001.pdf
16.05.2021Volby prezidenta 2019-zoznam kandidatovc11a9_kand0001.pdf
16.05.2021Malý zdroj znecistenia ovzdušia3c558_malý zdroj.pdf
16.05.2021Žiadost o vydanie súhlasu na uvedenia do prevádzky malého zdroja znecistenia ovzdušia89e30_ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-povolenie-maleho-zdroja-znecistenia-ovzdusia.pdf
16.05.2021Žiadost o vydanie súhlasu na povolenia stavby malého zdroja znecistenia ovzdušiab6058_ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-povolenie-stavby-maleho-zdroja-znecistenia-ovzdusia.pdf