Dôležitý oznam!

Pozor! Dôležitý oznam!

Z dôvodu dlhotrvajúceho sucha a zvýšeného denného odberu vody, vás dôrazne

vyzývame k maximálnemu šetreniu vodou.

Žiadame občanov,  aby  nepolievali záhrady, neumývali autá a

nenapĺňali bazény obecnou vodou.

Buďme ohľaduplní, inak hrozí v nasledujúcich dňoch úplná odstávka vody v celej obci.

Platí do zlepšenia situácie.