Očkovanie psov proti besnote
V sobotu 25.6.2022 o 7,15 hod
prebehne v Mošurove očkovanie psov proti besnote.
Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace.
Poplatok za očkovanie je 7 eur.