Prerušená dodávka elektriny

Dňa 27.6.2022 bude

v čase od 8,30 do 12,00 hodiny  prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Mošurov. Z tohto dôvodu budú obecný úrad aj potraviny zatvorené.