Upozornenie na kosenie pozemkov
V zmysle zákona
č. 220/2004 Z.z. 
Obec Mošurov žiada vlastníkov pozemkov o vykosenie pozemkov,
aby sa zabránilo šíreniu burín a škodcov.