Triedime odpad

Vážený pán primátor, vážený pán starosta,

množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje najmä vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. Aby sme ich záujem a prístup k triedeniu odpadu aj naďalej podporovali, pravidelne tvoríme vzdelávacie materiály a pokračujeme vo vzdelávaní a motivovaní obyvateľstva.
 

Koncom minulého roka sme vás upozornili na našu sériu vzdelávacích videí - Čo kam patrí? Sú to krátke a hravé videá, v ktorých rozoberáme problematické druhy odpadov, pri ktorých občania často zaváhajú, do ktorého kontajnera alebo vreca ich vhodiť. Natočili sme ďalšie časti a venujeme sa v nich blistrom na lieky, kompozitom, kovovým obalom, ktoré nezálohujeme, ale aj kazetám a CD nosičom.

Nové časti nájdete TU a stále pripravujeme ďalšie, ktoré vám budeme postupne posielať. Budeme radi, keď sa dostanú k vašim obyvateľom. Môžete ich zverejniť na svojej webstránke alebo ich zazdieľať na sociálnych sieťach. Nebojte sa pri tom označiť ENVI - PAK.

Veríme, že aj vďaka tejto podpore spoločne prispievame k znižovaniu množstva odpadu vznikajúceho nielen v domácnostiach. Nezabúdajme, že ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych vreciach či kontajneroch.

Ďakujeme, že nám pomáhate vo vzdelávaní a informovaní obyvateľov Slovenska.

Ak správne triedime, svet je krajší!

 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

 

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
  • Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu na viaceré druhy odpadov, napr. na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

V prípade otázok nás kontaktujte:


E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 15/A • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk •  www.triedime.sk •  www.vezmisi.ma • www.zodpovednaspolocnost.sk

Footer banner

Informácie obsiahnuté v tomto e-maile vám zasielame na zmluvnom základe a v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. V prípade, ak si neželáte dostávať tieto informácie, oznámte nám to písomne na e-mail: customer@envipak.sk