Pozvánka na sv.omšu v kaplnke Sv.Apolónie
Vážení občania,
dovoľujeme si Vás pozvať na slávenie sv. omše
pri kaplnke sv. Apolónie,
ktorá sa uskutoční
túto sobotu dňa 30.4.2022 o 12:00 hod

pri príležitosti krásneho životného jubilea
70 rokov kňaza
a nášho rodáka
vdp. Stanislava Palenčára.