Do práce na bicykli 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na 9. ročníku celonárodnej osvetovej kampani – Do práce na bicykli (DPNB) 2022, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Vyvíjať snahu o  vytváranie kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v obciach. Motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Národná kampaň sa uskutoční v termíne od 1.4.2022 do 31.8.2022 (súťaží sa od 1.6.2022 do 30.6.2022). Doplňujúce informácie nájdete na stránke: https://www.dopracenabicykli.eu/