Chodníky a stromy

Konečne Covid ustúpil a mohli sme začať rekonštrukciu chodníkov . Týmto Vás aj naďalej žiadame o opatrnosť na miestach kde sa pracuje. A zároveň ďakujeme občanom za orezanie stromov a kríkov, ktoré presahovali na cestu a sťažovali prejazd vozidiel.