Transparentný účet pre Ukrajinu
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zriadilo transparentný účet s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE
Číslo účtu je:
SK25 0900 0000 0051 8801 0894


Ďalšie informácie nájdete: 
https://www.po-kraj.sk/sk/ukrajina/