Výzva na orezanie stromov

Obecný úrad upozorňuje majiteľov nehnuteľností v obci, že na základe Všeobecného záväzného nariadenia  VZN č. 2/2013 o verejnom poriadku na území obce Mošurov sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov vyčnievajúcich nad chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov, nerušili cestnú premávku a nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.

 V prípade nerešpektovania uvedeného nariadenia budú majiteľom v obci vystavené úradné rozhodnutia o odstránení uvedených nedostatkov a budú riešení v správnom konaní.