Výzva na vykonanie výrubu/oklesenia stromov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky