Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2021