Pozvánka VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE obyvateľov obce Mošurov