OZNAM pre občanov

Obecný úrad Mošurov oznamuje občanom, že sú povinní nahlásiť  zmeny
vo vlastníctve nehnuteľností v obci Mošurov (zdedenie, predaj, kúpa),
týkajúce sa psov, či komunálneho odpadu.

Upozorňujeme občanov, ktorí sa  stali majiteľmi psov,
alebo ktorým pes v priebehu roka uhynul, aby túto skutočnosť tiež nahlásili na obecnom úrade obratom.
Je potrebné nahlásiť každého psa staršieho ako 6 mesiacov.