MUDr.Molčan Terňa
Ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že sa zajtra t.j.  13.3.2024   nebude na ambulancii ordinovať zo zdravotných dôvodov.
 
 
Sestričky sú na ambulancii prítomné na odbery, predpis chronických liekov, administratívu...
 
Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany