Novela zákona o cestnej premávke od 1.10.2023

Od 1.10.2023 platí novela zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovanie vozidiel na chodníkoch v celej Slovenskej republike. 

V prípade nerešpektovania zákona hrozí držiteľovi vozidla pokuta v blokovom konaní do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur.
Nedovolené státie na chodníku sa bude riešiť aj objektívnou zodpovednosťou - pokuta bude zaslaná držiteľovi vozidla vo výške 78 eur.