Oznam
Farský úrad v Terni oznamuje, že sv. omša v Mošurove dňa  06.08.2023 ( nedeľa ) je zrušená. Náhradný termín sv. omše je v sobotu dňa 05.08.2023 o 17,00 hod.