Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov