MUDr.Molčan Terňa
MUDr.Molčan Terňa
Rozpis dovoleniek za mesiac júl-august 2023.

 DOVOLENKA LEKÁR:   4.7.2023
                                                        10.7.2023-14.7.2023 
                                                        14.8.2023-18.8.2023

Sestričky budú v týchto dňoch na ambulancii prítomné na predpis chronických liekov, odbery, ePN, CRP, administratívu.... 
 
Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany
 
Ďakujeme za porozumenie. 
 
S pozdravom kolektív ambulancie Terňa.