Výzva elektrární na vykonanie výrubu stromov a iných porastov