Stretnutie pri kaplnke sv. Apolónie
Zajtra 31.08.2021 - Stretnutie pri kaplnke sv. Apolónie, sv. omša o 12.00 hod., po sv. omši AGAPÉ.