MUDr.Molčan Terňa
Dobrý deň, ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že v dňoch od 6.6.2023 do 9.6.2023 (vrátane) 
 nebude na ambulancii prítomný lekár z dôvodu účasti na kongrese v zahraničí.
 
Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany
 
Sestričky sú na ambulancii počas týchto dní prítomné na odbery, predpis chronických liekov, administratívu.
 
Ďakujem za porozumenie.