Zápis detí do MŠ Veľký Slivník

VEĽKÝ SLIVNÍK

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE V DŇOCH OD 02.05.2023 DO 31.05.2023 BUDE PREBIEHAŤ ZÁPIS DETÍ NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK  2023/2024 V BUDOVE MŠ V ČASE OD 8,00 HOD. DO 15,30 HOD.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE SI MȎŽETE VYZDVIHNÚŤ V MŠ

VYPLNENÚ A PEDIATROM POTVRDENÚ ŽIADOSŤ SPOLU S RODNÝM LISTOM DIEŤAŤA JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ DO 31.05.2023