Veľkoobjemový kontajner pre občanov Mošurova

Na obvyklom mieste v hornej časti obce je pristavený veľkoobjemový kontajner výlučne pre občanov Mošurova!!!

Žiadame občanov, aby doň nevhadzovali pneumatiky a biologický odpad (konáre, trávu, kvety...) 

V piatok 9.12.2022 bude kontajner vyvezený.