Emailová adresa obce na doručenie žiadostí o hlasovací preukaz
Emailová adresa obce na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

mosurov@gmail.com