Mikuláš 2022

Obecný úrad a poslanci obce Mošurov


Vás pozývajú

7.12.2022 v stredu

o 18,00 hod do kultúrneho domu

Deti prineste si so sebou vymaľovaného Mikuláša a odmeníme Vás Mikulášskym balíčkom.