Odpočet vodomerov v obci Mošurov
Oznamujeme občanom obce,
že od 15.11.2022 sa uskutoční
odpočet vodomerov obecného vodovodu. 
Žiadame odberateľov,
aby umožnili zamestnancom Obecného úradu
bezproblémový prístup k vodomerom. 
Občania majú tiež možnosť nahlásiť  stav vodomeru
osobne alebo telefonicky počas stránkových hodín
na Obecnom úrade. 
Kontakt

 

Mošurov 15
082 67 Mošurov
Email: mosurov@gmail.com
Tel: 051 / 459 52 88