Skupinové cvičenie pre dievčatá a ženy

Skupinové cvičenia pre ženy

 

Obec Terňa pozýva všetky ženy a dievčatá vo veku od 15 rokov na 
SKUPINOVÉ CVIČENIA


Cvičenia sa uskutočnia pod odborným dohľadom a vedením skúsenej inštruktorky.

KDE: malá telocvičňa pri ZŠ
KEDY: každú stredu od 18.00 do 19.00 hod.
POPLATOK: 2€ / hodinu
POTREBNÉ JE SO SEBOU DONIESŤ: karimatku, loptu

V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na Obecnom úrade TERŇA do 7.10.2022.

Termín prvého cvičenia: 12.10.2022

Bližšie informácie vám poskytneme na Obecnom úrade Terňa.